Duket se bizneset e qendrave të masazheve po lulëzojnë në Shqipëri, një model ky që reklamohet po aq çuditshëm sa kap kufijtë e prostitucionit, e të mos shkojmë deri tek “pazari” pastaj.

Kështu një ndjekës i faqes tonë është shokuar nga mënyra se si një qendër masazhesh, ndër shumë të tjera që qarkullim, e ka joshur për të “bërë masazh” në qendrën e tyre.

Pronari i thotë se janë vetëm vajza dhe shumë të mira, teksa më tej qytetari e provokon me fjalë.

Qytetari thotë:

Bejne dhe sherbime ekstra, po na cekujlibrojne familjet, na nxorren nga vetja.joq.al

It seems that the businesses of massage centers are flourishing in Albania, a model that is advertised as strangely as it reaches the borders of prostitution, and not to go to the “bazaar” then.

Thus a follower of our site is shocked by the way a massage center, among many others that circulation, has tempted him to “massage” in their center.

The owner tells her that they are only girls and very good, while the citizen further provokes her with words.

The citizen says:

They also do extra services, they are balancing our families, they are taking us out of ourselves.joq.al