E blinin me 140 deri 200 leke kilogramin e patates dhe qepes dhe e shisnin 1200 në Tirane, zbulohet fitimi 8 here me shume i tregtareve mashtrues.
Nga nje investigim i bere ne Divjake per rrugetimin qe ndiqte tregu i qepës dhe patates, rezulton se fitimit e tregtareve ishin marramendese. Deri ne 8 here me shume se cmimi i blerjes.
ka reaguar zv. Kryeministri Erion Braçe i cili i ka ftuar qytetaret qe te blejne ne Divjake me cmim disa here me te ulet dhe jo dore e dyte apo e trete.

Ashtu si e paralajmëroi edhe dje zv. kryeministri Erion Braçe, çmimi i patates dhe i qepës do të jetë i njëjtë nga të gjithë fermerët e Divjakës. Patatja dhe qepa nga sot e tutje do të shitet me 40 lekë kg, duke iu bërë thirrje tregtarëve që të blejnë në Divjakë, për të shmangur abuzimet me çmimet.

Ashtu si e paralajmëroi edhe dje zv. kryeministri Erion Braçe, çmimi i patates dhe i qepës do të jetë i njëjtë nga të gjithë fermerët e Divjakës. Patatja dhe qepa nga sot e tutje do të shitet me 40 lekë kg, duke iu bërë thirrje tregtarëve që të blejnë në Divjakë, për të shmangur abuzimet me çmimet.

“Këto janë çmimet e qepës dhe patates; Prej mëngjesit të sotëm, Bujqit e Divjakës kanë vendosur: Çmimi i qepës së thatë: 40 leke/kg’, çmimi i patates së re: 40 leke/kg. Boll tregtarët morën mall pa lekë në Divjakë duke u pasuruar në kurriz të bujqve. Blini direkt në Divjakë! Mos blini në dorë të dyte e të trete! Ejani në Divjakë e merrni mallin drejtpërdrejtë me këto çmime”, shkruan Braçe.

They bought the kilogram of potatoes and onions for 140 to 200 lek and sold it for 1,200 in Tirana, revealing the profit 8 times more of the fraudulent traders.
An investigation conducted in Divjaka on the route followed by the onion and potato market shows that the profits of the traders were dizzying. Up to 8 times more than the purchase price.
reacted vice. Prime Minister Erion Braçe, who has invited citizens to buy in Divjake at a price several times lower and not second or third hand.

As announced yesterday by the deputy. Prime Minister Erion Braçe, the price of potatoes and onions will be the same for all Divjaka farmers. From today onwards, potatoes and onions will be sold for 40 lek per kg, urging traders to buy in Divjaka, to avoid price abuses.

As announced yesterday by the deputy. Prime Minister Erion Braçe, the price of potatoes and onions will be the same for all Divjaka farmers. From today onwards, potatoes and onions will be sold for 40 lek per kg, urging traders to buy in Divjaka, to avoid price abuses.

“These are the prices of onions and potatoes; As of this morning, the farmers of Divjaka have decided: The price of dried onions: 40 lek / kg ‘, the price of new potatoes: 40 lek / kg. Many traders took goods without money in Divjaka getting rich at the expense of farmers. Buy directly in Divjaka! Don’t buy in second and third hand! Come to Divjaka and get the goods directly at these prices “, writes Braçe.