që vetëm dhunohet nga burri: Sharje nga nëna, grushte e goditje me thikë në mes të natës. Vjehrra më detyroi që…

Ishte vetëm 12-vjeç kur e martuan dhe vetem dy vjet me pas u be nene, ne moshen 14 vjecare. Sibora Ahmeti, sot që është 22 vjeç ajo ka tre fëmijë, dy vajza dhe një djalë, por kerkon ndihme pas dhunes shtazore qe vuan nga burri i saj. zemra-e-hapur-5

Cili ishte rrugëtimi i vështirë i 22-vjeçares, e cila sot ndodhet në mesin e katër rrugëve e braktisur nga gjithçka. Ajo ka mbërritur në studion e emisionit me “Zemër të Hapur”, në News24, për të bërë një thirrje.

Sibora e ka quajtur studion si një nga mbështetësit e saj të mirë, pasi nga kjo studio ajo gjeti dikur babain e saj, të cilin nuk e njihte që në moshën 1-vjeçare. Thirrja e saj është një thirrje shpirti, kujt i drejtohet këtë herë 22-vjeçarja? Nga kush është braktisur dhe dhunuar këtë herë?

Përveç vuajtjeve të shumta, e reja është përballur edhe me dhunën nga bashkëshorti, i cili siç tregon ajo, e ka goditur edhe me thikë.

“Kohet e fundit burri me dhunonte shume, vinte nga puna edhe me shante nga mami, godiste me grushta. Nuk e durova me dot. Nga kjo martese linden tre femije. Femijen e pare e linda 14 vjece, te dytin e linda 17 vjece ndersa femijen e fundit 21 vjec. Kam dy goca edhe nje cun. Femija i pare eshte 6 vjec, cuni eshte tre, ndersa djali i vogel eshte 1 vjec. Kisha celebrime, por nuk e vazhdoja me martesen sepse ai vinte dhe arriti te me dhunonte edhe me thike. Erdhi nje dite ne shtepi me tha me jep buke, i dhashe buke, edhe u ula te haja edhe per vete. Pastaj ai me ngriti nga buka dhe me tha me shtro te fle, u cova dhe ai filloi te me godiste me thike ne koke.

Une vendosa te merrja femijet edhe u largova, shkova ne xhami. Por nuk gjeta asnje rrugezgjidhje, tani jetoj te mami e cila jeton ne nje qender sociale, jam e deryruar te rrij deri ne 4 te pasdites jashte sepse ata te qendres sociale nuk pranojne. Une kam qene ne emisionin tuaj per te kerkuar babin pasi nuk dija asgje se ku ndodhej. Por une e kerkova edhe per te me dhene nje prokure per te dal jashte shtetit. Pasi e gjeta babin ai asnjehere nuk u be me i gjalle. Une dua qe te beje nje apel qe te strehohem pasi ndihem e vetmuar edhe e pasigurte”, rrëfen e reja.

Më tej, 22-vjeçarja tregon si nisi rrugëtimi i vuajtjeve të saj, që nga martesa me shukuesi, në moshën 12-vjeçare, e deri te përballja me vjehrrën, e cila e ka detyruar të kryejë marrëdhënie seksuale që në atë moshë.

“Më martuan me shkuesi, djali i tezes kishte krushqi me familjen e ish-burrit. Kam kaluar një fëmijëri shumë të vështirë, erdhën këta njerëzit e burrit edhe më kërkuan dorën, unë isha vetëm 12-vjeç. Familja më fejoi sepse ne ishim në kushte shumë të vështira. U fejova edhe që në javën e parë të fejesës më morën njerëzit e burrit edhe nuk më kthyen kurr sepse më pohuan që nuk kishin mundësi të bënin ceremoninë e dasmës. Unë qëndrova përfundimisht aty, por kam punuar shumë, kemi jetuar në Gjirokastër kemi mbledhur sherebel. Kur jam përballur me këtë vuajtje mendova se mamin tim e hëngrën në bese. Pasi mami është mërzitur shumë për këtë martesë. Jeta ime ka qenë shumë e vështirë, njerëzit e burrit më kanë trajtuar shumë keq, burri i dëgjonte shumë njerëzit e vet, një mijë herë më përzënë nga shtëpia edhe më ka marr. Kishim grindje nga mos pasja edhe fëmijët ishin të vegjël. Filloi të ushtronte dhunë pastaj, jeta ime ka qenë vetëm vuajtje, dhimbje. Unë nuk ngelesha shtatëzënë edhe ata i thoshnin mamit tim që merre se nuk bënë fëmijë.

Kur më çuan në një doktorr ai vuri duart në kokë edhe tha çfarë kërkoni kjo është një fëmijë për vete vetëm 12-vjeç. Kur vjehrra më çoi në një mjek tjetër ai më dha një letër me vulë që jepte siguri që unë do të bëja fëmijë. Nga ana e burrit u prit shumë mirë kjo gjë. Momenti kur rash shtatëzënë mendova nga momenti që lind ky fëmijë familja do mblidhej më shumë. Kam vuajtur shumë gjatë lindjes së parë. Celebrimin e kam kryer kur unë isha 18 vjeçe. Linda djalin 14-vjeçe. Kur shkova në spital për të lindur mjekja më tha që ti je shumë e vogël. Nga mosha 12 vjeçe e deri tani që jam 21 vjeçe kam vuajtur shumë. Kam pasur probleme shumë edhe me bashkëshortin, prindrit e atij nuk më donin. Ekonomia ishte e dobët shumë. Kishim debate edhe kur unë edhe burri jetuam veç tyre në shtëpi me qera. Më ka mbajtur mami im katër vite në shtëpi edhe kur isha shtatëzënë. Bashkëshorti im ka një vit që ushtronte dhunë ndaj meje.Kur erdha në emisionin tuaj disa vite më parë erdha për të kërkuar babin, edhe nuk doja që të tregoja për familjen nga burri që ata më dhunonin apo nuk kaloja mirë atje.

Ai më dhunonte vazhdimisht, edhe sot që kam ikur nga shtëpia, ika pas një debati shumë të fortë. Kanë qenë orë të natës, por në mëngjes unë mora disa rroba të fëmijëve edhe u largova. Kam katër muaj që jam larguar edhe ai nuk ka reaguar asnjë moment. ai nuk ka pyetur njëherë për fëmijët.

She was only 12 years old when she was married and only two years later she became a mother, at the age of 14. Sibora Ahmeti, now 22, has three children, two daughters and a son, but seeks help after the animal abuse she suffers from her husband. Open-heart-of-5

What was the difficult journey of the 22-year-old, who today is among the four roads abandoned by everything. She arrived at the studio of the show “Open Heart” on News24 to make a call.

Sibora has called the studio one of her best supporters, as from this studio she once found her father, whom she had not known since she was 1 year old. Her call is a soul call, to whom is the 22-year-old addressed this time? Who has been abandoned and raped this time?

In addition to the many sufferings, the young woman has also faced violence from her husband, who, as she says, stabbed him.

“Recently, my husband raped me a lot, fired me and cursed at my mom, punched me. I couldn’t stand it anymore. From this marriage three children are born. I gave birth to my first child at the age of 14, I gave birth to my second child at the age of 17 and my last child at the age of 21. I have two girls and a cun. The first child is 6 years old, the son is three, while the youngest son is 1 year old. I had celebrations, but I didn’t continue with the marriage because he came and managed to rape me with a knife. He came home one day and told me to give him bread, I gave him bread, and I sat down to eat for myself. Then he picked me up from the bread and told me to go to bed, I was taken and he started stabbing me in the head.

I decided to take the children and left, went to the mosque. But I didn’t find any way out, now I live with my mom who lives in a social center, I’m forced to stay out until 4 in the afternoon because those in the social center don’t accept. I was on your show to look for Dad because I didn’t know where he was. But I also asked him to give me a power of attorney to go abroad. After I found my father, he never became more alive. I want to make an appeal to be sheltered because I feel lonely and insecure “, the young woman confesses.

Further, the 22-year-old tells how her journey of suffering began, from her marriage to the shooter, at the age of 12, to her confrontation with her mother-in-law, who forced her to have sex at that age.

“They married me on the way, my aunt’s son had an affair with the ex-husband’s family. I had a very difficult childhood, these men came and asked for my hand, I was only 12 years old. My family got engaged to me because we were in very difficult conditions. I also got engaged because in the first week of the engagement, my husband’s men took me and never returned me because they told me that they could not afford the wedding ceremony. I finally stayed there, but I worked hard, we lived in Gjirokastra, we collected sage. When I faced this suffering I thought my mom was eaten in faith. After mom is very upset about this marriage. My life has been very difficult, my husband’s people have treated me very badly, my husband listened to his people a lot, he kicked me out of the house a thousand times and took me. We had quarrels over not having children and the children were small. He started to use violence then, my life was just suffering, pain. I didn’t get pregnant and they told my mom that they didn’t have children.

When they took me to a doctor he put his hands on his head and said what are you looking for this is a child for himself only 12 years old. When my mother-in-law took me to another doctor, he gave me a stamp that gave me the assurance that I would have children. This was very well received by her husband. The moment I got pregnant I thought from the moment this baby was born the family would gather more. I suffered a lot during the first birth. I performed the celebration when I was 18 years old. I gave birth to a 14-year-old boy. When I went to the hospital to give birth, the doctor told me that you were too young. From the age of 12 until now, when I am 21, I have suffered a lot. I also had a lot of problems with my husband, his parents didn’t like me. The economy was very weak. We had debates even when my husband and I lived in rented houses with them. My mom kept me at home for four years even when I was pregnant. My husband has been abusing me for a year. When I came to your show a few years ago I came to look for my father, and I didn’t want to tell the family about the man they raped or didn’t have a good time there.

He constantly raped me, and even today when I ran away from home, I ran away after a very strong debate. It was late at night, but in the morning I took some children’s clothes and left. It’s been four months since I left and he hasn’t reacted for a moment. he has not once asked about children