Një çift që u njohën në universitet, mbetën të habitur kur zbuluan se ata ishin takuar shumë vite më parë gjatë pushimeve verore.

Heidi Parker dhe Ed Savitt, u rritën shumë milje larg nga njëri -tjetri, Heidi në Sheffield dhe Ed në Putney, në jug-perëndim të Londrës.

Për një kohë të gjatë çifti besoi se ata së pari u takuan si studentë në Universitetin e Newcastle, ku jetuan në të njëjtën shtëpi studentore.

Ed, i cili u transferua pasi Heidi ishte larguar, e gjurmoi atë në Facebook në 2011, me shpresën se ajo do t’i tregonte sesi funksiononte makina larëse, dhe Heidi vendosi ta ndihmonte.

Historia tashmë dukej si e përsosur, por gjërat u bënë më të mahnitshme kur Ed dhe Heidi zbuluan një darkë bashkë me nënat e tyre, para shumë vitesh.

Nëna e Heidi, Kay, kujtoi një festë familjare në 1997 kur vizituan një vendpushim në Bodrum, Turqi dhe Heidi u njoh me Ed.

Disa javë pas darkës, Kay dërgoi një fotografi të Heidi në pushime me shokun e saj, dhe nuk ishte askush tjetër veçse i njëjti person që ajo planifikoi të martohej.

Çifti kanë rikrijuar foton që Kay ua dërgoi për të ruajtur momentin e rëndësishëm, megjithëse Heidi ka pranuar se nuk e kujton herën e parë kur takoi Ed.

Burimi:UNILAD|JOQ

A couple who met at the university were surprised to find that they had met many years ago during the summer holidays.

Heidi Parker and Ed Savitt grew up many miles apart, Heidi in Sheffield and Ed in Putney, south-west London.

For a long time the couple believed that they first met as students at Newcastle University, where they lived in the same dormitory.

Ed, who moved in after Heidi left, tracked her down on Facebook in 2011, hoping she would tell her how the washing machine worked, and Heidi decided to help.

The story already seemed perfect, but things got more amazing when Ed and Heidi discovered a dinner with their mothers, many years ago.

Heidi’s mother, Kay, recalled a family holiday in 1997 when they visited a resort in Bodrum, Turkey, and Heidi met Ed.

A few weeks after dinner, Kay sent a picture of Heidi on vacation with her friend, and it was none other than the same person she planned to marry.

The couple have recreated the photo Kay sent them to save the important moment, although Heidi has admitted that she does not remember the first time she met Ed.