Një ngjarje shqetësuese është regjistruar në Brazil.

Kamerat kanë kapur 3 persona, dy burra dhe një grua të vendosur anës rrugës, duke bashkëbiseduar, (mendohet se një prej tyre është polic i cili kishte edhe armë me vete).

Ndërkohë brenda pak minutave afrohen dy rinj, të cilët duket se kanë për qëllim të kryejnë atentat.

Ndërkohë një nga personat që sipas videos së publikuar sqarohet se është polic ka reaguar menjëherë duke nxjerrë armën, dhe kjo ka sjellë largimin e menjëhershëm të motorit.

A disturbing event has been recorded in Brazil.

The cameras captured 3 people, two men and a woman standing on the side of the road, talking, (it is thought that one of them is a police officer who also had a weapon with him).

Meanwhile, within a few minutes, two young men approach, who seem to intend to carry out the assassinations.

Meanwhile, one of the persons who, according to the published video, clarifies that he is a police officer, reacted immediately by pulling out his weapon, and this led to the immediate removal of the engine.