Merr guximin të denoncojë live në emisionin ’Pa Gjurmë’, gruan 50-vjecare nga Fieri që trafikoi dhe kërcënon me jetë, 34- vjecaren.

Nëna e një vajze trondit me rrëfimin e saj, për ngjarjen që ka ndodhur në shtetin grek, më 9 shkurt të këtij viti. Ajo tregon sesi në banesën e saj mësynë disa persona, ndër ta dhe gruaja që e përndoqi prej vitesh dhe me thikë në dorë i kërkonin të dilte sërish në rrugë, ose në të kundërtën do t’i rrëmbejnë vajzën 8-vjecare. Kjo e fundit u dhunua gjithashtu para syve të nënës. 34-vjecarja vë në dispozicion edhe fotot e dhunës së ushtruar tutorët e saj.

Më datë 9 shkurt në orën 8 të mbrëmjes Trëndelina Zerollari me vëllain, vajzën dhe disa persona të tjerë, më kanë dhunuar me thikë dhe më kanë prerë flokët. Ata i ranë derës dhe e hapi vajza. Trendelina kap vajzën dhe i mbyll gojen. Më kanë goditur me dy leva në qafë. Më thanë ose do na japësh 20 mijë euro ose do të punosh për ne, ndryshe do të rrembejmë vajzën. Nëna ime nuk ndodhej aty për momentin. Babai i vajzës është i sëmurë rëndë nuk dua ta shqetësoj, prandaj nuk i kam treguar asgjë. Nuk duroj dot më se do e vendos vetë drejtësinë. Unë kam 7 muaj që nuk po trafikohem më dhe ajo më ka vënë kusht që të dalë sërish në rrugë. Kam bërë denoncim në polici por nuk kanë marë asnjë masë. Tutorja Trëndelina është nga Fieri dhe ka pasaportë greke, prandaj nuk merren masa ndaj saj. Në Greqi ajo njihet si Eleni Vasili’, rrëfen 34-vjecarja

Suela Broshka (emër i vendosur nga redaksia), emigroi drejt Greqisë, bashkë me familjen në vitin 2003. Ajo rrëmbehet nga motër e vëlla, kur më pas detyrohet të prostituojë, ndërsa përfundon në duart e tjerë përsonave. Një muaj më pas, Suela arrin që të largohet nga aty duke ju drejtuar policisë për të bërë denoncimin, por nuk gjeti asnjë zgjidhje. Në emisionin ’Pa Gjurmë’ 34-vjecarja rrëfen me detaje si shpëtoi nga duart e trafikantëve herëne parë dhe sesi pas 11 vitesh ata i gjejnë vendodhjen, duke e detyruar të dalë në rrugë.

Në 2003 më kanë rrëmbyer për herë të parë. Më kanë marrë në Lamia, ku jetoja. Isha 15-16 vjec kur më rrëmbyen dhe më shitën tek disa romë. I denoncova por policia më ktheu në Shqipëri. Nuk e duroj dot këtë dhunë, nuk dua të më marrin vajzën 8 vjece. Kur u ktheva në shqipëri ajo nuk dinte se ku isha. Largohem në Angli dhe më kthejnë. Në vitin 2008 shkova në Selanik tek motra. Zhvendosëm më pas në Athinë. Aty ndodheshin edhe tutorët. Unë nuk e dija. Ato më kapin kur dola nga puna, ja ku të gjetëm prapë më thanë. Ti do punosh për ne më thanë ti e di aftësinë tonë që do e bësh. Kjo ndodhi para 2 vitesh’, rrëfen 34-vjecarja

7 muaj më parë ajo u shpëtoi për herë të dytë tutorëve, të cilët 6 ditë më parë i shkuan në banesë duke e kërcënuar. Me mungesën e besimit tek policia greke dhe me shpresën se do të marr fund odisea e kësaj përndjekje, Suela iu drejtua emisionit ’Pa Gjurmë’ për të gjetur drejtësinë e munguar në shtetin grek.

He takes the courage to denounce live on the show ‘Pa Gjurmë’, a 50-year-old woman from Fier who trafficked and threatened to kill the 34-year-old.

The mother of a girl is shocked by her story about the event that took place in the Greek state, on February 9 this year. She tells how several people raided her apartment, among them the woman who persecuted her for years and with a knife in her hand asked her to go out on the street again, or else they would kidnap her 8-year-old daughter. The latter was also raped in front of the mother’s eyes. The 34-year-old also makes available photos of the violence exercised by her tutors.

On February 9, at 8 o’clock in the evening, Trëndelina Zerollari with her brother, daughter and several other people raped me with a knife and cut my hair. They knocked on the door and the girl opened it. Trendelina grabs the girl and closes her mouth. They hit me with two levers on the neck. I was told either you will give us 20 thousand euros or you will work for us, otherwise we will kidnap the girl. My mother was not there at the moment. The girl’s father is seriously ill I do not want to bother her, so I did not tell her anything. I can no longer bear to decide for myself justice. I have not been trafficked for 7 months and she has conditioned me to go out on the street again. I reported it to the police but they did not take any action. The tutor Trëndelina is from Fier and has a Greek passport, therefore no measures are taken against her. In Greece, she is known as Eleni Vasili ‘, the 34-year-old confesses

Suela Broshka (name decided by the editorial office) emigrated to Greece with her family in 2003. She is abducted by her sister and brother, when she is then forced into prostitution, while ending up in the hands of other people. A month later, Suela managed to leave there, addressing the police to make the denunciation, but found no solution. In the show ‘Pa Gjurmë’, the 34-year-old tells in detail how she escaped from the hands of traffickers for the first time and how after 11 years they find her whereabouts, forcing her to take to the streets.

In 2003 I was abducted for the first time. I was taken to Lamia, where I lived. I was 15-16 years old when I was abducted and sold to some Roma. I reported them but the police sent me back to Albania. I can not stand this violence, I do not want to take my 8 year old daughter. When I returned to Albania she did not know where I was. I leave for England and they return me. In 2008 I went to my sister in Thessaloniki. We then moved to Athens. The tutors were also there. I did not know. They catch me when I get out of work, here we are again told me. You will work for us I was told you know our ability to do it. This happened 2 years ago ‘, the 34-year-old confesses

7 months ago she escaped for the second time to the tutors, who 6 days ago went to her apartment threatening her. With a lack of trust in the Greek police and in the hope that the odyssey of this persecution will end, Suela turned to the show ‘Without a Trace’ to find the missing justice in the Greek state.