Një burrë dhe një grua që ishin njohur që gjatë shkollës së mesme janë takuar gjatë pandemisë dhe janë martuar pas shtatë dekadash. Historia e dashurisë filloi 68 vjet më parë, kur Fred Paul dhe Florence Harvey gjetën për herë të parë njëri-tjetrin. Çifti u takuan si adoleshentë në Wandsworth, në Kanada. Ata kaluan çdo moment që mundën së bashku, duke bërë shëtitje pas kishës, duke vjedhur puthje midis klasave dhe duke marrë pjesë në koncerte

Por kur Paul mbushi 18 vjeç, dhe Harvey ishte 15 vjeç, të dy vazhduan rrugët e tyre të ndara. Pali u transferua në Toronto për punë. Një vit më vonë, kur ai u kthye për ta kërkuar, por Harvey ishte zhvendosur në një qytet tjetër. Përfundimisht, ata të dy u martuan me njerëz të tjerë dhe krijuan familje. Por në vitin 2017, Harvey u gjend përsëri beqare pasi burri i saj Len vdiq nga kanceri. Çifti, të cilët ishin të martuar lumturisht për 57 vjet, kishin pesë fëmijë së bashku. Dy vjet më vonë, gruaja e Palit për gati 60 vjet, Helen, gjithashtu vdiq pasi vuante nga probleme të shumta shëndetësore. Ata kishin dy fëmijë së bashku. Ishte pikëllimi i përbashkët për humbjen e bashkëshortëve të tyre që i solli ata përsëri së bashku.

Gjatë asaj bisede të parë, e cila ndodhi një ditë pas ditës së Shën Valentinit, ata folën për jetën e tyre, fëmijët dhe nipërit e mbesat dhe festuan për kujtimet e lumtura të njëri-tjetrit. “Unë kurrë nuk kam menduar se do të kalonte kjo,” tha Harvey, 81, për CNN. “Por ne shkuam nga bisedat një herë në javë, në dy, në tre herë, në çdo ditë për orë të tëra. Muaj më vonë, në ditëlindjen e tij në korrik, Harvey e befasoi Paul-in duke ardhur në Toronto ku ata u ribashkuan më në fund. Vetëm tre ditë pas ribashkimit, çifti ishin gati të martoheshin. Familjet e tyre pyetën pse lëviznin kaq shpejt, por Paul dhe Harvey nuk kishin dyshime se donin të kalonin pjesën tjetër të jetës së tyre së bashku. Paul ishte gjithashtu një muaj larg fillimit të trajtimit për kancerin e stomakut, por Harvey ishte e përkushtuar që të ishte pranë tij gjatë gjithë të mirave dhe të këqijave, pavarësisht se çfarë do të thoshte kjo. Më 8 gusht, Paul dhe Harvey shkëmbyen zotime përpara familjes dhe miqve të ngushtë në Ontario.

A man and a woman who had known each other since high school met during the pandemic and got married after seven decades. The love story began 68 years ago, when Fred Paul and Florence Harvey first found each other. The couple met as teenagers in Wandsworth, Canada. They spent every moment they could together, walking around the church, stealing kisses between classes, and attending concerts.

But when Paul turned 18, and Harvey was 15, the two continued on their separate paths. Paul moved to Toronto for work. A year later, when he returned to look for her, but Harvey had moved to another town. Eventually, they both married other people and started families. But in 2017, Harvey was found single again after her husband Len died of cancer. The couple, who were happily married for 57 years, had five children together. Two years later, Paul’s wife of nearly 60 years, Helen, also died after suffering from numerous health problems. They had two children together. It was the shared grief over the loss of their spouses that brought them back together.

During that first conversation, which took place the day after Valentine’s Day, they talked about their lives, children and grandchildren, and celebrated each other’s happy memories. “I never thought this would pass,” Harvey, 81, told CNN. “But we went from conversations once a week, to two, to three times, every day for hours. Months later, on his birthday in July, Harvey surprised Paul by coming to Toronto where they were just three days after the reunion, the couple were about to get married.Their families asked why they were moving so fast, but Paul and Harvey had no doubt they wanted to spend the rest of their lives together.Paul was also a months away from starting stomach cancer treatment, but Harvey was committed to being by his side throughout all the good and bad, no matter what it meant.On August 8, Paul and Harvey exchanged vows with family and friends. close to Ontario.