Qyteti i vogël i Poliçanit ka gjetur një mënyrë unike për t’u mbrojtur prej koronavirusit.

Me vendim të Bashkisë vendase në hyrje të qytetit është vendosur një postbllok ku lejohet kalimi vetëm i banorëve të qytetit dhe e askujt tjetër.

Gazetari i Abc News, Artan Hoxha, ka publikuar në Facebook pamjet e këtij postblloku. Ai shkuran po ashtu se në këtë qytet një numër i madh banorësh kanë problem me frymëmarrjen ndaj edhe Bashkia ka marrë një vendim të tillë.

Artan Hoxha:

Poliçani është themeluar si qytet industrial në vitet ‘60-‘70 të shekullit të kaluar, kur nisi dhe ndërtimi i kombinatit ushtarak për prodhimin e armatimeve dhe municioneve luftarake. Pikërisht për këtë fakt, afro 15% e popullatës së këtij qyteti të vogël, vuan aktualisht nga sëmundje kronike dhe sidomos ato që kanë të bëjnë me rrugët e frymëmarrjes.

The small town of Poliçan has found a unique way to protect itself against coronavirus.

By the decision of the local municipality at the entrance to the city, a checkpoint was set up allowing only the residents of the city and no one else to pass.

Abc News reporter Artan Hoxha has posted pictures of this post on Facebook. He also said that in this city a large number of residents have problems with breathing so the municipality has made such a decision.

Artan Hoxha:

Polichani was established as an industrial city in the 1960s and 1970s, when the construction of a military plant for the production of weapons and ammunition began. Precisely because of this fact, approximately 15% of the population of this small town currently suffers from chronic diseases and especially those related to the airways.