10 vjeçari Samuel Ndoj u përplas fatalisht nga një automabulancë e cila kishte shkuar për të marrë një të sëmurë në radhën kilometrike në Kakavijë.

Ai ishte djali i një familjeje prej katër anëtarësh nga Kallmeti i Lezhës që jetonte prej vitesh në Greqi.

Mësuesja dhe gazetarja Lindita Kokaj i ka bërë një dedikim ngjethës Samuelit të vogël, ikja tragjike e të cilit, ka tronditur mbarë opinionin.

DEDIKIMI I MËSUESES:

10 vjeçari nga Kallmeti i Frang Bardhit, martir i Ditës së Shtegtarëve, në shtegtimin e tij drejt ëndrres së vrarë në Kakavijë

E trishtë Dita e Shtegtarëve për Lezhën dhe lezhjanet, pasi pikërisht në këtë ditë u “martirizua” në radhet e emigrantëve në Kakacijë, vogëlushi 10- vjeçar nga Kallemti i Lezhës.

(Duke u kërkuar ndjesë familjarëve për përdorimin e fotove nga profilet e tyre sociale).

Ky është S.Nik Ndoj, i cili vetëm pak ditë më parë mbushi 10 vjeç, që së bashku me prindërit dhe vëllain po shtegtonin në Greqi,por ëndrra e tij u pre në mes si pasojë e një aksidenti të ndodhur pilërisht në radhet kilometrike të shtegtarëve të përvuajtuar në Kakavijë. Siç u mësua nga mediat që raportuan nga vendi i ngjarjes, ndarja tragjike nga jeta e këtij ëngjëlli, erdhi nga përplasja e një autoambulanca, mjet i cili ka mision për të shpëtuar jetë dhe jo për të marrë jetë.

Zemra e tij rrahu së pushuari në këtë rrugë ku prindërit e tij dhe me mijra shqiptarë kanë shtegtuar në këto 30 vite në kërkim të ëndrres së tyre të vrarë.

Kjo tragjedi jo vetëm për familjen, por edhe për ne të gjithë është e papërballueshme në një kohë të tillë, kur jemi “të vrarë” psikologjikisht dhe nga pandemia, pasi të ndodhur në “udhëkryq”, nuk e dimë se nga vdekja po na vjen.

Data shënon 15 gusht dhe Lezha e Besëlidhjes që në vitin 2006 e ka pagëzuar me emrin “Dita e Shtegtarëve”. Një ditë simbol në respekt të emigrantëve,të gjithë atyre qytetarëve, familjarëve, të rinjve e të rejave, të cilët sakrifikuan jetën dhe rininë e tyre duke lënë vatrat dhe familjet në kërkim të një ëndrre të re.

Që në vitin 2006 është vendosur në qender të qytetit , obelisku i shtegtarëve, mbi të cilin është gdhendur një mesazh kuptimplotë “Mirënjohje, respekt dhe dashuri ndaj atyre që shtegtuan me vdekjen në kërkim të ëndrrës së vrarë të një kombi”.

Vogëlushit kallmetor gjatë shtegtimit me familjen e tij, ëndrrat ju prenë në mes pikërisht në këtë 15 gusht 2020 ku me mijra emigrantë po përballen me radhët e gjata në kakavijë.

SAMUEL, u prehsh në paqe! Shën Eufemija e Kallmetit të ndriçoftë shtegtimin tënd në rrugen e Parajses!

Lindita Kokaj

10-year-old Samuel Ndoj was fatally hit by an ambulance which had gone to pick up a patient in the kilometer queue in Kakavija.

He was the son of a family of four members from Kallmet of Lezha who lived for years in Greece.

Teacher and journalist Lindita Kokaj has made a creepy dedication to little Samuel, whose tragic escape has shocked the whole public.

TEACHER DEDICATION:

10 year old from Kallmet of Frang Bardhi, martyr of the Day of the Travelers, in his pilgrimage towards the dream killed in Kakavija

Sad Day of the Travelers for Lezha and the people of Lezha, because exactly on this day the 10-year-old boy from Kallemti of Lezha was “martyred” in the ranks of emigrants in Kakacija.

(Apologizing to family members for using photos from their social profiles).

This is S.Nik Ndoj, who just a few days ago turned 10 years old, who together with his parents and brother were traveling to Greece, but his dream was cut in half as a result of an accident that occurred repeatedly in the kilometers of the suffering pilgrims in Kakavija. As learned from the media that reported from the scene, the tragic separation from the life of this angel, came from the collision of an ambulance, a vehicle whose mission is to save lives and not to take lives.

His heart beats resting on this road where his parents and thousands of Albanians have traveled in these 30 years in search of their murdered dream.

This tragedy not only for the family, but also for all of us is unbearable at such a time, when we are “killed” psychologically and by the pandemic, after it happened at the “crossroads”, we do not know that death is coming to us .

The date marks August 15 and Lezha e Beselidhjes, which in 2006 was christened the “Day of the Travelers”. A day symbol in respect of immigrants, all those citizens, family members, young men and women, who sacrificed their lives and youth leaving homes and families in search of a new dream.

Since 2006, the nomadic obelisk has been placed in the center of the city, on which is engraved a meaningful message “Gratitude, respect and love to those who migrated with death in search of the slain dream of a nation.”

Kallmetor baby while traveling with his family, dreams cut in half exactly on this 15th of August 2020 where thousands of immigrants are facing long queues in Kakavija.

SAMUEL, rest in peace! St. Euphemia of Kallmet to illuminate your pilgrimage to the way of Paradise!