Një saldator shqiptar ka humbur jetën në mënyrë të papritur, pasi u ndje keq, teksa ishte në vendin e punës në Cagnano di Pojana Maggiore, Vicenza, pak para pushimit të drekës.

Ngjarja tragjike ndodhi të enjten e kaluar në ofiçinën e ekskavatorëve VTN Europe në Cagnano, ku punonte 52-vjeçari Besim Doçi. Vdekja e tij u vu re nga përgjegjësi i ofiçinës vetëm pas pushimit të drekës, me rinisjen e punës. Ai njoftoi menjëherë urgjencën, por mbërritja e ndihmës mjekësore vetëm sa konfirmoi humbjen e jetës. I lindur në Durrës, i ndjeri jetonte prej 25 vjetësh në Itali, bashkë me vëllezërit në Itali. Ai punonte prej 14 vjetësh në ofiçinën VTN Europe, bashkë me një vëlla më të vogël, ku ishte i vlerësuar si profesionist i mirë dhe i përkushtuar në punë.

Besim Doçi ka lënë pas gruan dhe dy vajza, 21 e 15 vjeç.

An Albanian welder lost his life unexpectedly after feeling unwell while at work in the Cagnano di Pojana Maggiore, Vicenza, shortly before lunch break.

The tragic event happened last Thursday in the excavator office VTN Europe in Cagnano, where 52-year-old Besim Doçi worked. His death was noticed by the head of the office only after the lunch break, with the resumption of work. He immediately notified the emergency, but the arrival of medical help only confirmed the loss of life. Born in Durrës, the deceased lived for 25 years in Italy, together with his brothers in Italy. He worked for 14 years in the VTN Europe office, together with a younger brother, where he was considered a good professional and dedicated to work.

Besim Doçi left behind his wife and two daughters, 21 and 15 years old.