Nëndetëset bërthamore janë të pajisura me raketa të fuqishme bërthamore që janë arma më vdekjeprurëse që njerëzimi ka shpikur.

Revista National Interest renditi disa prej tyre, prodhim amerikan e rus që mund të shkatërrojnë botën, ku e para është nëndetësja bërthamore e klasës “OHIO” e marinës së SHBA’së, që në kohën e luftës së ftohtë kishte mundësi që në më pak se gjysmë ore të bënte shkrumb radioaktiv 280 caqe të madhësisë së një qyteti.

Marina Amerikane ka në përdorim 18 nëndetëse bërthamore aktive të klasës “Ohio”.

Pas kësaj nëndetëse vjen nëndetësja “Colombia”, ndërtimi i së cilës duhet të nisë këtë vit në SHBA.

Nga nëndetëset ruse, përmenden ajo që konsiderohet “më e heshtura“Borey-A” e armatosur me raketa R-30 “Bulava” si dhe nëndetësja “Delfin” e pajisur me raketat balistike “Sineve”.

Over 280 cities would become radioactive waste in half an hour.
Nuclear submarines are equipped with powerful nuclear missiles that are the deadliest weapons humanity has invented.

National Interest magazine listed some of them, the US-Russian production that could destroy the world, the first being the US Navy’s “OHIO” class nuclear submarine that in the Cold War could have been less than half an hour to make radioactive waste 280 targets the size of a city.

The US Navy employs 18 active-class Ohio nuclear submarines.

Following this submarine comes the “Colombia” submarine, which is due to launch in the US this year.

Russian submarines mention what is considered the “quietest” Borey-A “armed with R-30” Bulava “missiles as well as the” Dolphin “submarine equipped with” Sineve “ballistic missiles.