Nuk keni para të mjaftueshme për të shkuar me pushime? Nuk ka asnjë problem, sepse ju gjetëm zgjidhjen. Malta është shteti europian i cili ka vendosur që t’u japi turistëve 200 euro për ta vizituar atë këtë verë. Në mënyrë që ta përfitoni këtë “ofertë” ju duhet vetëm që të rezervoni një hotel vendas përmes faqes në internet të hotelit për minimumi dy netë.

Sipas mediave të huaja kompensimi i ofruar për një udhëtar përcaktohet nga renditja e yjeve të hotelit, ku një pronë me pesë yje do t’ju marrë 200 euro të plota, një hotel me katër yje do t’ju marrë 150 euro dhe një hotel me tre yje do t’ju marrë 100 euro.

Ndërkohë, kompensimi mund të rritet me një shtesë prej 10% duke rezervuar një hotel në ishullin maltez të Gozo, vetëm në veri të ishullit kryesor. E gjitha kjo është një mënyrë për të rimëkëmbur turizmin në vend. Vlen të theksohet se Malta renditet si një nga vendet e para në BE, përsa i përket niveleve të përgjithshme të vaksinimit.

Don’t have enough money to go on vacation? There is no problem, because we found the solution for you. Malta is the European country that has decided to give tourists 200 euros to visit it this summer. In order to take advantage of this “offer” you only need to book a local hotel through the hotel website for a minimum of two nights.

According to foreign media, the compensation offered for a traveler is determined by the star rating of the hotel, where a five-star property will cost you a full 200 euros, a four-star hotel will cost you 150 euros and a hotel with three stars will cost you 100 euros.

Meanwhile, compensation can be increased by an additional 10% by booking a hotel on the Maltese island of Gozo, just north of the main island. All this is a way to revive tourism in the country. It is worth noting that Malta ranks as one of the first countries in the EU in terms of overall vaccination levels.