Ky është perversi 46 vjeçari Blerim Bizgjoni nga Pogradeci që mori rrahu dhe përdhunoi shoqen e vajzës për disa javë në shtëpinë e tij.

Vajza është marrë që në 30 Korrik, ditën e Bajramit ku e ka rrahur dhe përdhunuar.

E ka marrë me pretendimin se do e mbronte për shkak se e mitura ka një baba me probleme mendore.

Vajza e autorit është shoqe me të miturën e përdhunuar.

E mitura është mbajtur në kërcënim nga autori që të mos dilte, vetëm përpara dy ditësh vajza ka mundur të dalë, takoje oficerin e zonës.

Nga ekspertiza që është bërë vajza rezulton jetë dhunuar e përdhunuar

This is the pervert 46-year-old Blerim Bizgjoni from Pogradec who was beaten and raped the girl’s friend for several weeks in his house.

The girl was taken on July 30, the day of Eid, where she was beaten and raped.

He took it with the claim that he would protect it because the minor has a father with mental problems.

The author’s daughter is friends with the raped minor.

The minor was kept under threat from the perpetrator not to come out, only two days ago the girl was able to go out, meet the area officer.

From the expertise that has been done, the girl has been raped and raped