Koronavirusi prej javësh është kthyer në armikun e përbashkët të të gjitha shteteve, teksa duket se ka bërë bashkë të gjithë njerëzit në këtë betejë të ashpër.

E kjo teori është vërtetuar së fundmi në Brazil, ku në mungesë të ndërhyrjes së qeverisë, trafikantët e drogës janë kthyer në “mbrojtësit” e mijra njerëzve shkruan The Guardian

Trafikantët e drogës në një nga lagjet më të njohura të Rio de Janeiros kanë impovizuar një “shtetrrethim”, me qëllim mbrojtjen e banorëve të varfër të lagjes nga koronavirusi.

Ditët e fundit, ndërsa numri i vdekjeve nga koronavirusinë Brazil ka shkuar në 46, anëtarët e bandave kanë dalë në lagjen e Cidade de Deus (Qyteti i Zotit) në Rion perëndimore, duke porositur banorët të qëndrojnë brenda në shtëpi pas orës 8 të mbrëmjes.

Fundjavën e kaluar, një nga lagjet e varfëra të Brazilit – i bërë i famshëm nga grupi i vitit 2002 i Fernando Meirelles me të njëjtin emër – u bë zona e parë e tillë që regjistroi një rast me COVID-19.

Kështu, në përpjekje për të parandaluar infeksione të mëtejshme, drejtuesit e bandës “Komanda e Kuqe” që kontrollojnë këto lagje, kanë porositur banorët të qëndrojnë në shtëpi.

Një video e regjistruar në Cidade de Deus që ka qarkulluar në mediat sociale këtë javë, tregon një altoparlant që transmeton alarmin: “Kushdo që bën rrëmuja ose shëtit jashtë do të dënohet”.

Një banore e zonës ka thënë se në mungesë së ndërhyrjes së shtetit, trafikantët “janë detyruar” të marrin masa.

Anëtarët e bandës po qarkullojnë në qytet duke u thënë 40,000 banorëve të tij:

“Ne po imponojmë një shtetrrethim sepse askush nuk po e merr seriozisht virusin. Është më mirë të qëndroni në shtëpi dhe të kënaqeni.”

Mirëpo, gangsterët e “Qytetit të Zotit” nuk janë të vetmit që kanë marrë rolin e autoriteteve në lagjet e dendura të Rio-s, të cilat janë shtëpia e rreth 2.7 milionë banorëve.

Edhe në Morro dos Prazeres, anëtarët e bandave u kanë bërë thirrje banorëve të lëvizin në grupe me jo më shumë se dy persona, ndërsa në Rocinha, një nga lagjet më të mëdha të Amerikës Latine, trafikantët gjithashtu kanë dekretuar një shtetrrethimi.

Në Santa Marta, një lagjes që gjendet nën statujën e Krishtit në Rio, trafikantët kanë shpërndarë sapun dhe kanë vendosur tabela pranë një shatërvani me mbishkrimin:

“Ju lutemi lani duart para se të hyni në lagje.”

The coronavirus has for weeks become the common enemy of all states, as it seems to have brought all people together in this fierce battle.

And this theory has recently been proven in Brazil, where in the absence of government intervention, drug traffickers have become the “protectors” of thousands of people.

Drug traffickers in one of Rio de Janeiro’s most popular neighborhoods have imposed a “curfew” in order to protect the poor’s residents from coronavirus.

In recent days, as the number of Brazilian coronavirus deaths has risen to 46, gang members have flocked to the Cidade de Deus (City of God) neighborhood in western Rion, ordering residents to stay home after 8pm.

Last weekend, one of Brazil’s slums – made famous by the 2002 group of Fernando Meirelles of the same name – became the first such area to register a case with COVID-19.

So, in an effort to prevent further infections, Red Command gang leaders who control these neighborhoods have ordered residents to stay home.

A video recorded on Cidade de Deus circulating on social media this week shows a speaker broadcasting the alarm: “Anyone who makes a mess or walks outside will be punished.”

A local resident said that in the absence of state intervention, traffickers were “forced” to take action.

Gang members are circulating in the city telling its 40,000 residents:

“We are imposing a curfew because no one is taking the virus seriously. It’s better to stay home and enjoy yourself. ”

But the “City of God” gangsters are not the only ones to take over the role of authorities in the dense Rio suburbs, home to some 2.7 million people.

Even in Morro dos Prazeres, gang members have called on residents to move in groups of no more than two people, while in Rocinha, one of Latin America’s largest neighborhoods, traffickers have also decreed a curfew.

In Santa Marta, a neighborhood under the statue of Christ in Rio, traffickers scattered soap and placed signs near a fountain with the inscription:

“Please wash your hands before entering the neighborhood.