Më 29 shkurt, një avion u ul në kryeqytetin islandez, Rejkjavik. Në bord, shumica e pasagjerëve ishin turistë, që sapo ishin kthyer nga pushimet në fshatin Ischgl në Tirol të Austrisë.

Të rinjtë kishin bërë ski në fshatin me 1500 banorë, të njohur si parajsa e skive.

Për shkak të situatës së koronavirusit, ata iu nënshtruan testimeve. Gjysma e tyre ishin pozitivë.Menjëherë u kuptua se zona e Tirolit ishte e rrezikshme, shkruan gazeta Corriere della Sera.

Për pak ditë u kuptua se rasti i Islandës nuk ishte i izoluar. Shumë vende në Europën qendrore dhe veriore kishin raste të importuara nga Tiroli i Austrisë. Më 7 mars, autoritetet norvegjeze testuan një grup turistësh që kishin qenë në Ischgl për ski. Të nesërmen u mësua se thuajse gjysma e personave të infektuar në Norvegji, 491 nga 1198, kishin qenë në Ischgl për ski.

Më 13 mars, edhe Gjermania e shpalli këtë zonë të rrezikshme, pasi 200 njerëz që kishin qenë me autobus në Ischgl, rezultuan pozitivë.

Pavarësisht alarmit, edhe fundjavën vazhdoi turizmi në Ischgl. Më 15 mars u lajmërua për situatën. Qindra turistë nisën të largohen, shumë prej tyre pa u testuar.

Tashmë fshati është izoluar, por është shumë vonë. Në Ischgl për momentin ka 400 infeksione, thuajse dyfishi i atyre në Vjenën me 2 milionë banorë.

Qindra e mijëra raste nëpër Europë e kanë origjinën nga ky vend. “Babëzia për paratë e mposhti përgjegjshmërinë për shëndetin e njerëzve”, tregohet e ashpër gazeta austriake Der Standard në një koment.

Sipas saj, qeveria lokale e Tirolit kërkonte të grumbullonte sa më shumë të ardhura deri në fund të sezonit turistik.cording to her, the local government of Tyrol sought to raise as much revenue by the end of the tourist season.

On February 29, a plane landed in the Icelandic capital, Reykjavik. On board, most of the passengers were tourists who had just returned from a holiday in the village of Ischgl in Tyrol, Austria.

The youth had been skiing in the 1500-strong village known as the ski paradise.

Because of the coronavirus situation, they underwent tests. Half of them were positive.It was sometimes understood that the Tyrol area was dangerous, writes the newspaper Corriere della Sera.

For a few days it was understood that Iceland’s case was not isolated. Many countries in central and northern Europe had cases imported from Tyrol, Austria. On March 7, Norwegian authorities tested a group of tourists who had been to Ischgl for skiing. The next day it was learned that almost half of the infected persons in Norway, 491 of 1198, had been to Ischgl for skiing.

On March 13, Germany also declared the area dangerous, as 200 people who had been by bus in Ischgl found positive.

Despite the alarm, Ischgl tourism continued on the weekend. On March 15, the situation was reported. Hundreds of tourists fled, many without being tested.

The village is already isolated, but it’s too late. Ischgl currently has 400 infections, almost double those in Vienna with 2 million.

Hundreds of thousands of cases across Europe originate from this country. “Greed for money overcame responsibility for human health,” Austrian newspaper Der Standard quoted a comment as saying.