Një studim i ri, i botuar ditën e djeshme, ka dalë në përfundimin se ata që mbajnë syze kanë deri në tre herë më pak gjasa të infektohen me koronavirus.

Por si mund ta kuptojmë këtë?

Në shpërthimin e pandemisë ekspertët bënin thirrje që qytetarët për t’i shpëtuar COVID-it, nuk duhet të preknin fytyrën, sytë, hundën etj.

Kështu studiuesit në Indi pretendojnë se njerëzit që mbajnë syze fërkojnë sytë më pak dhe për këtë arsye kanë një rrezik më të ulët që të infektohen me Covid-19.

Në studim u ekzaminuan 304 persona (223 burra dhe 81 gra) në një spital në Indinë veriore, për rreth dy javë. Pacientët ishin të moshave nga 10 në 80 vjeç dhe të gjithë kishin raportuar simptoma të sëmundjes Covid. Nga pjesëmarrësit, 19% thanë se kishin veshur syze pjesën më të madhe të ditës.

A mbrojnë syzet nga koronavirusi?

Studiuesit zbuluan se pjesëmarrësit preknin fytyrat e tyre deri në 23 herë në orë, mesatarisht dhe sytë e tyre, tre herë në orë.

Shkencëtarët indianë kanë arritur në përfundimin se, në kategorinë e dioptrive, rreziku i prekjes nga sëmundja ishte dy deri në tre herë më i ulët.

“Prekja dhe fërkimi i syve me duar të infektuara mund të jetë një rrugë kryesore e infeksionit,” thanë ata, duke shtuar: “Përdorimi afatgjatë i syzeve mund të parandalojë kontaktin e përsëritur dhe fërkimin e syve”.

Vlen të përmendet se mjekët tashmë kanë këshilluar njerëzit që mbajnë lente kontakti të preferojnë syzet për të shmangur transmetimin e mundshëm të koronavirusit përmes duarve të tyre në sy.

A new study, published yesterday, has concluded that those who wear glasses are up to three times less likely to become infected with the coronavirus.

But how can we understand this?

In the outbreak of the pandemic, experts called on citizens not to touch their face, eyes, nose, etc. to escape COVID.

Thus researchers in India claim that people who wear glasses rub their eyes less and therefore have a lower risk of becoming infected with Covid-19.

The study examined 304 people (223 men and 81 women) at a hospital in northern India for about two weeks. Patients ranged in age from 10 to 80 years and all had reported symptoms of Covid disease. Of the participants, 19% said they wore glasses most of the day.

Do glasses protect against coronavirus?

The researchers found that participants touched their faces up to 23 times an hour, on average, and their eyes, three times an hour.

Indian scientists have concluded that, in the category of diopters, the risk of getting the disease was two to three times lower.

“Touching and rubbing the eyes with infected hands can be a major route of infection,” they said, adding: “Long-term use of glasses can prevent repeated contact and rubbing of the eyes.”

It is worth noting that doctors have already advised people who wear contact lenses to prefer glasses to avoid possible transmission of the coronavirus through their hands to the eyes.