Një sherr i 10 viteve më parë, ka sjell dënimin e tre të rinjve nga Shqipëria, banues në Tolentino, të akuzuar dhe shpallur fajtor për bashkëpunim në vrasjen e mbetur në tentativë të një 22-vjeçari.

Në atë kohë, është zhvilluar një sherr midis një grupi të rinjsh për targat e një motori.

Ngjarja daton më 11 mars 2010, kur përpara një klubi një grindje e ashpër nisi midis një 22 vjeçari dhe një 19 vjeçari me iniciale M.M.

Dy të pandehurit e tjerë, Z.S dhe E.K, të dy 20 vjeç në atë kohë, ishin gjithashtu të pranishëm. Në kulmin e diskutimit, babai i M.M nxori një thikë dhe goditi 22-vjeçarin në pjesën e pasme të kraharorit. Viktima arriti të shpëtonte dhe të gjente strehë së pari pas një makine dhe më pas, pas një ndjekje të mëvonshme, brenda një lokali. Autori i goditjes me thikë vdiq më vonë, ndërsa gjyqi vazhdonte për djalin e tij dhe dy bashkatdhetarët.

Gjatë aktakuzës, prokurori Enrico Riccioni tha se M.M dhe viktima kishin pasur mosmarrëveshje të vazhdueshme në lidhje me kthimin e targës së skuterit.

Shqiptari e kishte thirrur 22-vjeçarin disa herë për të zgjidhur çështjen, duke e ftuar atë të takohej në fshat të hapur, por italiani kishte refuzuar.

Sa i përket pozicionit të dy të bashkëpandehurve, prokurori theksoi rolin e tyre si aktorë mbështetës. Ata gjithashtu kishin ndjekur viktimën dhe njëri prej të dyve kishte hedhur një send në drejtim të tij. Për prokurorinë, të tre do të kishin vazhduar veprimin penal të filluar nga babai i MM.

Për këto arsye, zëvendësprokurori Riccioni kërkoi një dënim prej 10 vjetësh burg për MM, dhe tetë dhe gjashtë vjet për dy të bashkëpandehurit e tjerë. Në përfundim të procesit, gjykata dënoi me 10 vite burg të riun M.M., tani 29 vjeçar dhe me nga 9 vite për shtetasit Z.S dhe E.K, të dy 30 vjeç. Një pagesë e përkohshme prej 12,900 euro u urdhërua gjithashtu për palën e dëmtuar.

A quarrel 10 years ago has led to the sentencing of three young men from Albania, residents of Tolentino, accused and found guilty of complicity in the attempted murder of a 22-year-old.

At that time, a quarrel broke out between a group of young people over the license plates of an engine.

The event dates back to March 11, 2010, when in front of a club a fierce quarrel started between a 22 year old and a 19 year old with the initials M.M.

The other two defendants, Z.S and E.K, both 20 at the time, were also present. At the height of the discussion, M.M.’s father pulled out a knife and struck the 22-year-old in the back of the chest. The victim managed to escape and find shelter first behind a car and then, after a subsequent pursuit, inside a bar. The perpetrator of the stabbing later died while the trial continued for his son and two compatriots.

During the indictment, prosecutor Enrico Riccioni said that M.M and the victim had had ongoing disagreements regarding the return of the scooter license plate.

The Albanian had called the 22-year-old several times to resolve the issue, inviting him to meet in the open village, but the Italian had refused.

Regarding the position of the two co-defendants, the prosecutor emphasized their role as supporting actors. They had also chased the victim and one of the two had thrown an item in his direction. For the prosecution, the three would have continued the criminal action initiated by MM’s father.

For these reasons, Deputy Prosecutor Riccioni requested a sentence of 10 years in prison for the MoD, and eight and six years for the other two co-defendants. At the end of the trial, the court sentenced the young M.M., now 29 years old, to 10 years in prison and to 9 years each for the citizens Z.S and E.K, both 30 years old. A temporary payment of 12,900 euros was also ordered for the injured party.