Tre kosovare raportohet që të jenë përfshirë në një skandal ën Zvicër. Kjo pasi ata akuzohen të kenë rrëmbyer dhe torturuar një kolegen e tyre.

Raportohet se një 23-vjeçare, Mira A. paraqiti shoqen e saj kosovare në Agjencinë për Mbrojtjen e Fëmijëve, ajo u rrëmbye, rrah dhe keqtrajtua nga nëna e akuzuar dhe tri shoqet e saj.

Kur kosovarja me inicialet Lara O. mori vesh se çfarë kishte ndodhur, vendosi që të hakmerret. Ajo informoi tri bashkatdhetarët e saj: Alba Z. 23-vjeçare dhe dy motrat Svea, 25-vjeçare dhe Dinora K. 29-vjeçare.

Pas kësaj, gruaja zviceriane u rrah dhe u poshtërua me mënyra nga më të ndryshmet.

Në aktakuzën e prokurorisë thuhet se e reja me prejardhje nga Kosova, Alba Z. i ngriti kurth viktimës. Ajo i caktoi një takim tek parkingu i një restoranti. Pjesa tjetër e vajzave po i priste atje, dhe e morën viktimën e futën në makinë dhe e çuan në pyll.

Më pas, ato e çuan gruan në banesën e Lara O. dhe Svea K., dhe e kërcënuan nga forma të ndryshme. Lara, vajza nga Kosova që e torturoi viktimën është shprehur se situata mund të ishte përshkallëzuar edhe më shumë.

Në një intervistë në zyrën e avokatit të saj të Cyrihut, Hugo Werren, i njohur si “Doctor Hugo”, ajo rrëfeu: “Gjithçka më doli nga duart. Më vjen shumë keq”.

Gruaja nga Zvicra thuhet të jetë përgjëruar për falje ndërsa kosovaret e filmonin ndërsa e keqtrajtonin dhe poshtëronin me mënyra nga më të ndryshmet. Ato e detyruan të rrinte nudo para një kamere dhe të fliste për preferencat e saja seksuale si dhe kërkesa të tjera që kishin “torturueset” e saj.

Pasi u dhunua, zvicerania u la më pas e lirë ndërsa njoftoi dhe policinë.

Disa ditë më vonë, tri kosovaret u dërguan në paraburgim. Gjyqi pritet të zhvillohet në mes të qershorit në gjykatën e rrethit të Bülach ZH. Tashmë ato akuzohen për për rrëmbim, privim të lirisë dhe detyrim seksual dhe pritet që të dënohen me disa vite pas hekurave.

 

Three Kosovars are reported to have been involved in a scandal in Switzerland. This is because they are accused of kidnapping and torturing a colleague.

A 23-year-old woman, Mira A., reportedly introduced her Kosovar friend to the Agency for the Protection of Children, she was abducted, beaten and abused by her accused mother and three friends.

When the Kosovar with the initials Lara O. found out what had happened, she decided to take revenge. She informed her three compatriots: 23-year-old Alba Z. and two sisters Svea, 25, and Dinora K., 29.

After that, the Swiss woman was beaten and humiliated in various ways.

The indictment of the prosecution states that the young woman from Kosovo, Alba Z. set a trap for the victim. She made an appointment at the parking lot of a restaurant. The rest of the girls were waiting for them there, and they took the victim, put him in the car, and took him to the forest.

They then took the woman to the apartment of Lara O. and Svea K., and threatened her in various ways. Lara, a girl from Kosovo who tortured the victim, said the situation could have escalated further.

In an interview with the office of her Zurich lawyer, Hugo Werren, known as “Doctor Hugo”, she confessed: “Everything got out of my hands. I’m very sorry. ”

The woman from Switzerland is said to have apologized for the pardon while Kosovars filmed her abusing and humiliating her in various ways. They forced her to stay nude in front of a camera and talk about her sexual preferences and other demands that her “torturers” had.

After being raped, Switzerland was later released and notified by police.

A few days later, the three Kosovars were taken into custody. The trial is expected to take place in mid-June in the district court of B Zlach ZH. They are already charged with kidnapping, deprivation of liberty and sexual coercion and are expected to be sentenced to several years behind bars.