Një i ri italian ka mbetur i vdekur pasi u rrah dhe u godit dy herë me makinën e tij Opel Corsa, në një parkim të një klub nate në Bastia Umbra (Kafene Country) natën midis të premtes dhe të shtunës.

Sipas hetimit paraprak, autorët e ngjarjes janë tre të rinj me origjinë shqiptare, ndërsa në sherr që nisi për arsye të kota, u përfshi një grup prej rreth dhjetë djem të tjerë.

Një grup do t’i thoshte tjetrit: “Largohu nga rruga’. Të tjerët u përgjigjën: “Çfarë dreqin doni?”

Të tre nga Bastia do ta kishin kuptuar se ishin pakicë, sipas asaj që raportoi 19-vjeçari shqiptar në dy orët e marrjes në pyetje para prokurorit Paolo Abbritti. Ata u futën shpejt në makinë sepse një grup njerëzish po vraponin drejt tyre. Më pas ata thyen xhamin e makinës.

Në atë moment, njëri nga tre djemtë doli jashtë dhe u përplas me 24-vjeçarin, sipas rrëfimit të burrit të arrestuar. Ndërkohë, shoferi 19-vjeçar filloi të kthehet mbrapa, sepse kishte një mur përpara, duke i kaluar .

“Por ai nuk e vuri re atë,” përsërit i riu.

Vetëm pasi shqiptari i tretë që e kishte rrëzuar Liminin në tokë i tha që ndoshta ai kishte kaluar mbi të. “Kur karabinierët arritën tek ai në shtëpi po i tregonte prindërve se çfarë ndodhi”, përfundon avokati Aldo Poggioni.

Dy të arrestuarit e tjerë mbrohen nga Luca Maori dhe Daniela Paccoi. sipas llogarisë së burrit të arrestuar. Ndërkohë, shoferi 19-vjeçar filloi të kthehet mbrapa, sepse ai kishte një mur përpara tij, dhe ai kaloi sipër tij. “Por ai nuk e vuri re atë,” përsërit Poggioni. Vetëm pasi shqiptari i tretë që e kishte futur Liminin në tokë i tha që ndoshta ai kishte kaluar mbi të. “Kur karabinierët e arritën tek ai në shtëpi po i tregonin se çfarë ndodhi me prindërit e tyre”, përfundon Poggioni. Dy të arrestuarit e tjerë mbrohen nga Luca Maori dhe Daniela Paccoi. sipas llogarisë së burrit të arrestuar. Ndërkohë, shoferi 19-vjeçar filloi të kthehet mbrapa, sepse ai kishte një mur përpara tij, dhe ai kaloi sipër tij. “Por ai nuk e vuri re atë,” përsërit Poggioni. Vetëm pasi shqiptari i tretë që e kishte rrëzuar Liminin në tokë i tha që ndoshta ai kishte kaluar mbi të. “Kur karabinierët e arritën tek ai në shtëpi po i tregonte prindërve të tij se çfarë ndodhi “, përfundon Poggioni. Dy të arrestuarit e tjerë mbrohen nga Luca Maori dhe Daniela Paccoi.

A young Italian man has been left dead after being beaten and hit twice with his Opel Corsa car, in a parking lot of a nightclub in Bastia Umbra (Café Country) overnight between Friday and Saturday.

According to the preliminary investigation, the perpetrators of the event are three young people of Albanian origin, while in the quarrel that started for useless reasons, a group of about ten other boys were involved.

One group would say to the other, “Get out of the way.” The others answered, “What the hell do you want?”

The three from Bastia would have realized that they were a minority, according to what the 19-year-old Albanian reported during the two hours of interrogation before prosecutor Paolo Abbritti. They quickly got into the car because a group of people were running towards them. They then broke the car window.

At that moment, one of the three boys came out and collided with the 24-year-old, according to the arrested man. Meanwhile, the 19-year-old driver started to turn back because he had a wall in front, passing them.

“But he did not notice it,” the young man repeated.

Only after the third Albanian who had knocked Limini to the ground told him that maybe he had passed over him. “When the carabinieri reached him at home, he was telling his parents what happened,” concludes lawyer Aldo Poggioni.

The other two detainees are defended by Luca Maori and Daniela Paccoi. according to the account of the arrested man. Meanwhile, the 19-year-old driver started to turn back because he had a wall in front of him, and he passed over him. “But he did not notice it,” Poggioni repeats. Only after the third Albanian who had put Limini on the ground told him that maybe he had passed over him. “When the carabinieri reached him at home, they were telling him what happened to their parents,” concludes Poggioni. The other two detainees are defended by Luca Maori and Daniela Paccoi. according to the account of the arrested man. Meanwhile, the 19-year-old driver started to turn back because he had a wall in front of him, and he passed over him. “But he did not notice it,” Poggioni repeats. Only after the third Albanian who had knocked Limini to the ground told him that maybe he had passed over him. “When the carabinieri reached him at home, he was telling his parents what had happened,” Poggioni concludes. The other two detainees are defended by Luca Maori and Daniela Paccoi.