Kryeministri Edi Rama ka ndryshuar sërish orarin për lëvizjen e qytetarëve pas masave të ndërmarra në kuadër të parandalimit të përhapjes së koronavirusit.

Rama bën të ditur se nga nesër regjimi i lëvizjes ndryshon dhe do të jetë 05:00- 13:00 dhe ky do të jetë në vijim edhe orari i pikave të shitjes së ushqimeve ilaçeve apo shërbimeve bankare, si dhe orari i punonjësve të administratës.

Po ashtu Rama ka lajmëruar se nga nesër në orën 13:00, gjatë gjithë ditës së dielë deri të hënën në orën 5 do të jetë gjithçka e mbyllur në të gjithë qendrat urbane.

Postimi i kryeministri Edi Rama

NGA NESËR REGJIMI I LËVIZJES NDRYSHON, SEPSE NUK KEMI ASNJË ORË E JO MË DITË PËR TË HUMBUR ME EDUKIMIN E TË PABINDURVE, TË CILËVE SHUMË SHPEJT DO TË DETYROHEMI T’UA KTHEJMË ME TË NJËJTËN MONEDHË, JO VETËM DUKE I NDËSHKUAR ME GJOBAT E SANKSIONET NË FUQI PO EDHE DUKE U NDËRPRERË ÇDO LLOJ NDIHME E SHËRBIMI SHTETËROR!

THIRRJET PËR MIRËKUPTIMIN E TYRE PO MBAROJNË!

🔴 NGA NESËR ORARI I LËVIZJES DO TË JETË 05.00 – 13.00! KY DO TË JETË NË VIJIM EDHE ORARI I PIKAVE TË SHITJES SË USHQIMEVE, ILAÇEVE APO SHËRBIMEVE BANKARE, SI EDHE ORARI I PUNËS SË PUNONJËSVE TË ADMINISTRATËS.

🔴 NGA NESËR NË ORËN 13.00, GJATË GJITHË DITËS SË DIELË, DERI TË HËNËN NË ORËN 05.00, DO TË JETË GJITHÇKA E MBYLLUR, NË TË GJITHA QENDRAT URBANE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË. NË RRUGË DO TË JENË VETËM FORCAT E POLICISË, USHTRISË, NJËSIVE KRITIKE TË SHËRBIMEVE SHTETËRORE DHE ATYRE TË KOMPANIVE MEDIATIKE!

KJO ËSHTË LUFTË DHE ARMIKU NUK PO LARGOHET, POR PO AFROHET ÇDO MINUTË! PRANDAJ MBLIDHENI MENDJEN BASHKË ME MUA QË DUHET TË SHTRËNGOJMË ÇDO DITË VIDAT E ZINXHIRËVE MBROJTËS, NËSE NUK DUAM TË NA GRIJË SI HELMI MIZAT!

Prime Minister Edi Rama has again changed the timetable for the movement of citizens following measures taken to prevent the spread of coronavirus.

Rama announces that from tomorrow the traffic regime will change and it will be 05: 00-13: 00 and this will be followed by the hours of food sales points medicines or banking services, as well as the hours of administration employees.

Also Rama has announced that from tomorrow at 13:00, all day Sunday until Monday at 5 will be everything closed in all urban centers.

Post by Prime Minister Edi Rama

FROM TOMORROW THE MOVEMENT REGIME CHANGES, BECAUSE WE HAVE NO HOURS AND NO DAYS TO LOSE WITH THE EDUCATION OF THE UNABLE, WHO WILL VERY EARLY DETERMINE EVERY SINGLE DETAIL EFFECTIVE ALSO WITHOUT ANY TYPE OF ASSISTANCE TO THE STATE SERVICE!

THE CALLS FOR THEIR UNDERSTANDING WILL BE FINISHED!

🔴 FROM TOMORROW THE MOVEMENT TIME WILL BE 05.00 – 13.00! THIS WILL BE THE FOLLOWING SCHEDULE OF FOOD SALES POINTS, BANKING OR BANKING SERVICES, AS WELL AS THE WORKING HOURS OF ADMINISTRATIVE EMPLOYEES.

🔴 FROM TOMORROW AT 13.00, EVERY SUNDAY, UNTIL MONDAY 05.00, WILL BE CLOSED IN ALL URBAN CENTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA. ON THE STREET WILL BE ONLY THE POLICE, ARMY, STATE CRITICAL UNITS AND THEIR MEDIA COMPANIES ONLY!

THIS IS WAR AND THE ARMY IS NOT GOING BUT BUT EVERY MINUTE! THEREFORE CONNECT THE MIND WITH ME THAT WE HAVE TO EXTEND EVERY DAY THE PROTECTIVE CHAIN ​​SCREWS IF I DON’T WANT TO KILL US AS HELMI!