Eltiona Skana është 30-vjeçarja shqiptare autore e vrasjes makabre në një park në Angli, ku i preu fytin një vajze 7 vjeçare.

Ditën e sotme u zhvillua seanca gjyqësore e radhës, ku 30-vjeçarja bërtiti “ajo u përpiq të më vriste mua”.

Skana akuzohet për vrasjen e 7-vjeçares Emily Jones duke e goditur me thikë artizanale ndërsa luante në skuterin e saj në Queen’s Park në Bolton ndërsa babai i saj, Mark Jones dhe nëna, Sarah Barnes, qëndronin aty pranë.

Mendohet se 30 vjeçarja vuan nga probleme të shëndetit mendor, duke u nisur edhe nga deklaratat ttronditëse që ka bërë në gjykatë duke thënë se 7-vjeçarja donte ta vriste.

Para sulmit, i cili ndodhi rreth orës 2.15 pasdite, një grua, që besohet të jetë Skana, ishte parë në park nga një dëshmitar i cili e përshkroi atë si në dukje të “trazuar” dhe me një pamje “të zbrazët” në fytyrën e saj.

Prindërit e 7-vjeçares ishin të divorcuar dhe Emily ishte në park me babain e saj, duke bërë xhiro me skuter.

Më pas do t’u bashkohej dhe nëna e Emilyt, dhe teksa e pa atë në distancë, 7-vjeçarja i tha babait të saj: “Babi, baba. Unë dua të shkoj tek mamaja” dhe ajo u largua në drejtim të saj.

Emily gjithashtu i thirri nënës së saj, e cila nuk e dëgjoi atë për shkak të distancës mes tyre dhe faktit se po dëgjonte kufje.

Rruga e Emily drejt nënës së saj do të ishte fatale për ta, pasi 30-vjeçarja shqiptare do ta kapte atë dhe me një lëvizje i çau fytin me thikë. Plaga ishte e pashmangshme dhe Emily vdiq pak më vonë.

Skana, me origjinë nga Shqipëria, por që jeton në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 2014, iku ende e armatosur me thikë, por në një moment e vendosi atë në çantën e shpinës, ku u gjet më vonë.

Një dëshmitar që pa të gjithë ngjarjen u vu në ndjekje të Skanës, të cilën e kapi pak minuta më vonë dhe e shtriu përtokë.

Kur dëshmitari telefonoi policinë dhe u tha atyre se një vajzë e re ishte përfshirë, Skana u përgjigj: ‘Unë jam një vajzë, unë jam një fëmijë.’

Skana më herët e ka pranuar vrasjen, por tashmë e mohon ngjarjen e rëndë.

Ajo më vonë u vlerësua nga një psikiatër i cili tha se ajo kishte një skizofreni ‘jo shumë të mirë’ dhe paranojake dhe kjo çoi në ‘dëgjimin e zërave, halucinimin për t’u bërë e dhunshme.”

Eltiona Skana is the 30-year-old Albanian author of the macabre murder in a park in England, where she cut the throat of a 7-year-old girl.

The next court hearing took place today, where the 30-year-old shouted “she tried to kill me”.

Skana is accused of killing 7-year-old Emily Jones by hitting her with an artisanal knife while playing on her scooter at Queen’s Park in Bolton while her father, Mark Jones, and mother, Sarah Barnes, stood nearby.

It is thought that the 30-year-old suffers from mental health problems, based on the shocking statements she made in court saying that the 7-year-old wanted to kill her.

Prior to the attack, which took place around 2.15pm, a woman, believed to be Skana, was seen in the park by a witness who described her as seemingly “troubled” and with an “empty” look on her face. her.

The 7-year-old’s parents were divorced and Emily was in the park with her father, doing lap on a scooter.

Emily’s mother would join them later, and when she saw him in the distance, the 7-year-old said to her father, “Dad, Dad. I want to go to my mother “and she left in her direction.

Emily also called her mother, who did not hear her because of the distance between them and the fact that she was listening to headphones.

Emily’s path to her mother would be fatal for them, as the 30-year-old Albanian would catch her and with one movement cut her throat with a knife. The wound was inevitable and Emily died a little later.

Skana, originally from Albania but living in the UK since 2014, fled armed with a knife, but at one point placed it in his backpack, where it was later found.

A witness who saw the whole event was put in pursuit of Skana, who grabbed him a few minutes later and laid him on the ground.

When the witness called the police and told them that a young girl was involved, Skana replied: ‘I am a girl, I am a child.’

Skana has previously admitted to the murder, but now denies the gruesome event.

She was later assessed by a psychiatrist who said she had a ‘not very good’ and paranoid schizophrenia and this led to ‘hearing voices, hallucinations to become violent.’