Insekti më i dëmshëm në botë formon ‘tornadon’ e frikshëm me miliona ekzemplarë gjatë çiftëzimit dhe mbulon diellin

Është cilësuar si insekti më vdekjeprurës në botë për shkak të sëmundjeve që përhap. Gjithashtu ai është edhe insekti më i përhapur.

Pamjet e miliona mushkonjave që duket sikur formuan një “tornado” shkaktuan panik në një zonë në Rusi.

Fenomeni u filmua në bregun lindor të Kamchatka, duke shkaktuar frikë midis vendasve.

Ekspertët thanë se vendasit nuk duhet të shqetësohen për këtë grumbullim, i cili ishte një “fenomen bashkimi”.

“Këto janë mushkonja meshkuj që grumbullohen rreth femrave për t’u çiftuar – nuk ka asgjë të keqe në këtë,” tha Lyudmila Lobkova.

Mushkonjat e gjinisë mashkullore ‘nuk i sulmojnë njerëzit’, tha ajo.

Vendasit thonë se janë mësuar me fenomene të tilla, por jo kaq shumë sa këtë vit.

The world’s most harmful insect forms a terrifying ‘tornado’ with millions of specimens during mating and covers the sun

It has been described as the deadliest insect in the world due to the diseases it spreads. It is also the most prevalent insect.

The sightings of millions of mosquitoes that appear to have formed a “tornado” caused panic in an area in Russia.

The phenomenon was filmed on the east coast of Kamchatka, causing fear among locals.

Experts said locals should not worry about this gathering, which was a “unification phenomenon”.

“These are male mosquitoes that gather around females to mate – there is nothing wrong with that,” said Lyudmila Lobkova.

Male mosquitoes ‘do not attack humans,’ she said.

Locals say they are used to such phenomena, but not as much as this year.