Një qytet në Alaskë do t’i “thuaj lamtumirë” dritës së diellit për dy muajt e ardhshëm. Dielli lind dhe perëndon Qyteti i vogël i vendosur në veri të Rrethit Arktik në Utqiagvik të Alaskës, i njohur më parë si Barrow, ka hyrë në fazën e tij vjetore të errësirës.

Moteorologia, Allison Chinchar tha se:

“Nata polare është një fenomen normal që ndodh çdo dimër për Barroë dhe çdo qytet tjetër brenda rrethit Arktik.”
Ngjarja ndodh çdo dimër për shkak të boshtit të Tokës. Qyteti nuk është i vetmi në Alaskë që përjeton këtë fenomen, por është i pari në listën e vendndodhjeve të natës polare për shkak të largësisë në veri.

A city in Alaska will “say goodbye” to sunlight for the next two months. The sun rises and sets The small town north of the Arctic Circle in Utqiagvik, Alaska, formerly known as Barrow, has entered its annual phase of darkness.

Meteorology, Allison Chinchar said:

“Polar night is a normal phenomenon that happens every winter for Barrow and every other city within the Arctic Circle.”
The event happens every winter because of the Earth’s axis. The city is not the only one in Alaska to experience this phenomenon, but it is first on the list of polar nightlife locations due to its distance to the north.