Autoritetet malazeze njoftuan se kishin gjobitur me nga 450 euro tre vajza ukrainase, që kishin pozuar lakuriq në vende publike.

Vajzat të moshës 19 deri në 21 vjeç u ndaluan dhe gjobitën pas publikimit të një videoje në rrjetet sociale, ku ato shfaqen lakuriq dhe duke hedhur ujë nga një makinë e zjarrfikëses së qytetit të Kotorit.

Gjykata në vendim tha se sjellja ishte e padenjë në publik dhe gjatë procesit u mësuar se ukrainaset kanë qëndruar në publik të zhveshura dhe kanë kryer gjeste të turpshme për të paktën 10 minuta.

Një hetim nisi edhe ndaj repartit zjarrfikës të Kotorit. Komandanti i këtij reparti u mbrojt duke deklaruar se makina në fjalë ishte marrë me qira nga organizatorët e një gare ndërkombëtare me makina që mbahej në Kotor për të larë rrugën para mbajtjes së kësaj gare, e përcaktuar për më 10 korrik.

“Zjarrfikësit tanë nuk morën pjesë në larje por organizatorët. Pra, shërbimi ynë, përveç transferimit të automjeteve larëse, nuk kishte asnjë lidhje me këtë ngjarje”, tha reparti zjarrfikës.

Media malazeze thanë javën e kaluar të tre vajzat lakuriq kanë xhiruar filmime me përmbajtje pornografike në Qytetin e Vjetër të Kotorrit, i cili gëzon statusin e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Konsulli i Ukrainës në Mal të Zi, Mykhailo Shmatov e minimizoi incidentin.

“Asnjë ditë pa lajme në një sezon aktiv turistik. Tre vajza ukrainase u gjobitën në Malin e Zi për një fotosesion të hapur publik. Po pres një shënim nga Ministria e Jashtme e Malit të Zi me video dhe prova fotografike të incidentit”, shkroi ai në Facebook, duke ironizuar me reagimin e bujshëm si të policisë e autoriteteve, ashtu edhe të mediave.

Montenegrin authorities announced that they had fined three Ukrainian girls, who posed naked in public places, 450 euros each.

Girls aged 19 to 21 were detained and fined after posting a video on social media, where they appear naked and throwing water from a fire truck of the city of Kotor.

The court ruled that the conduct was inappropriate in public and during the trial it was learned that the Ukrainians remained in public naked and performed shameful gestures for at least 10 minutes.

An investigation was also launched against the Kotor fire department. The commander of this unit defended himself stating that the car in question had been rented by the organizers of an international car race held in Kotor to clear the road before the race, scheduled for July 10.

“Our firefighters did not participate in the washing but the organizers. So, our service, apart from the transfer of washing vehicles, had nothing to do with this event “, said the fire department.

Montenegrin media said last week the three naked girls shot pornographic footage in the Old Town of Kotor, which enjoys UNESCO World Heritage status.

Ukrainian Consul in Montenegro Mykhailo Shmatov downplayed the incident.

“No day without news in an active tourist season. Three Ukrainian girls were fined in Montenegro for an open public photo session. “I am waiting for a note from the Montenegrin Foreign Ministry with video and photographic evidence of the incident”, he wrote on Facebook, ironizing the sensational reaction of both the police and the authorities, as well as the media.