44 persona kanë vdekur në një festival fetar në Izrael. Ata kanë humbur jetën për shkak të mbipopullimit dhe turmës së madhe që tentonte të hynte në një godinë. Njerëzit kanë shtypur njeri tjetrin dhe kështu ka ardhur tragjedia.

Kryeministri Benjamin Netanyahu e përshkroi ngjarjen si një “katastrofë e rëndë” dhe tha se po lutej për viktimat. Dhjetra mijëra qytetarë morën pjesë në festival, duke e bërë atë ngjarjen më të madhe në Izrael që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit. Mësohet se rreth 38 persona të tjerë janë në gjendje kritike për jetën.

blob:https://www.wral.com/3a9ea70e-2489-4403-9f5f-bcf552fd7f62

 

44 people have died at a religious festival in Israel. They have lost their lives due to overcrowding and the large crowd trying to enter a building. People have oppressed each other and so the tragedy has come.

Prime Minister Benjamin Netanyahu described the incident as a “grave catastrophe” and said he was praying for the victims. Tens of thousands of citizens attended the festival, making it the largest event in Israel since the start of the coronavirus pandemic. It is learned that about 38 other people are in critical condition.

blob: https: //www.wral.com/3a9ea70e-2489-4403-9f5f-bcf552fd7f62