Gjendje e rënduar shëndetësore për klandestinët e shpëtuar mbrëmjen e së premtes në Vlorë.

Rreth 50 klandestinë nga Lindja e Mesme ( Sirianë) qëndruan mbi 3 orë në përballje në det të hapur me motin e keq. Ata tentuan të kalonin ilegalisht kufirin drejt Italisë me gomone të ndihmuar edhe nga një grup trafikantësh shqiptare. Ndërsa shumë prej tyre në gjëndje të rëndë shëndetësore i janë drejtuar spitalit Rajonal të Vlorës. 16 persona morën ndihmë të specializuar në Spitalin Rajonal të Vlorës, ndërsa 9 burra dhe gra nisën drejt Spitalit të Traumës, mes tyre tre fëmijë nën moshën 10 vjeçare.

Ndërsa mjeti lundrues i tipit gomone mbeti në grykëderdhjen të Vjosës për orë të tëra për shkak të erërave të forta në drejtim jug- perëndim.

Xhilal M. Një sirian i cili po shoqëronte të motrën tha se ishte në gomone sëbashku me dy motrat dhe nipin 7 vjeçar. ”Paratë i ka paguar im vëlla , nuk e di sa lek ka paguar, ne donim të shkonim në Itali ….në Europë , kudoqoftë. Kemi qëndruar për rreth 3 orë në det, u dogjëm nga benzina.”.

Pjesa tjetër e tyre gjenden në korridoret e Drejtorisë Vendore të policisë. Kjo e fundit në komunikatën e saj për shtyp tha se goditi një rast trafiku klandestinësh, megjithatë salla operative u njoftua për një mjet lundrues me shtetas të huaj në bord që kërkoi ndihmë për shpëtim pasi gjendej në grykëderdhjen të Vjosës në rrezik për tu mbytur. Gomonia e përmasave të mëdha është dëmtuar dhe mbytur pjesërisht.

Në aksionin e shpëtimit morën pjesë një mjet lundrues i Rojes Bregdetare dhe dy mjete të Guardia di Finanzas Italiane. Në tokë aksioni për krehjen e territorit dështoi, ndërsa policia nuk arriti të zbardhë dhe ndaloj shqiptarët e përfshirë në trafik.

Burime jozyrtare konfirmojnë ndalimin e dy personave të dyshuar si të përfshirë. Aktualisht nuk ka të dhëna të sakta rreth gomones, nëse rezulton e trafikuar apo e rregjistruar me pronësi të rregullt në shqipëri./Fax News

Aggravated health condition for the illegal immigrants who escaped on Friday evening in Vlora.

About 50 illegal immigrants from the Middle East (Syrians) stayed for over 3 hours in the open sea in the face of bad weather. They tried to cross the border illegally to Italy in dinghies assisted by a group of Albanian traffickers. While many of them in serious health condition went to the Regional Hospital of Vlora. 16 people received specialized assistance at the Vlora Regional Hospital, while 9 men and women went to the Trauma Hospital, among them three children under the age of 10.

While the raft-type vessel remained in the Vjosa estuary for hours due to strong winds in a south-westerly direction.

Jilal M. A Syrian who was accompanying his sister said he was in the dinghy along with his two sisters and 7-year-old nephew. “The money was paid by my brother, I do not know how much money he paid, we wanted to go to Italy në .in Europe, anywhere. “We stayed at sea for about 3 hours, we were burned by gasoline.”

The rest of them are located in the corridors of the Local Police Directorate. The latter in its press release said that it hit a case of clandestine traffic, however the operating room was notified of a floating vehicle with foreign nationals on board who asked for help for rescue as it was in the Vjosa estuary in danger of drowning. The large gomonia was partially damaged and drowned.

A Coast Guard vessel and two Italian Guardia di Finanzas were involved in the rescue operation. On the ground the action for combing the territory failed, while the police failed to whitewash and stop the Albanians involved in traffic.

Unofficial sources confirm the detention of the two suspects as involved. Currently there is no accurate data about the dinghy, if it turns out to be trafficked or registered with regular ownership in Albania./Fax News