Dy vëllezër që ishin haxhi, Mustafë Zekaj dhe Zekë Zekaj, të moshës 85 dhe 78 vjeç, vdiqën gjatë natës në Novosellë të Pejës.

Vëllezërit kishin simptoma të Covid-19 dhe dyshohet se vdiqën si rezultat i këtij virusi.

Gjatë 24 orëve të fundit, sipas ISHPK-së u regjistruan 225 raste – prej tyre 6 nga Peja

Two brothers who were pilgrims, Mustafë Zekaj and Zekë Zekaj, aged 85 and 78, died overnight in Novoselë, Peja.

The brothers had symptoms of Covid-19 and are suspected to have died as a result of this virus.

During the last 24 hours, according to the IPHK, 225 cases were registered – 6 of them from Peja