Mjekët e Spitalit të Traumës kanë dalë ditën e sotme në protestë për arrestimin e dy kolegëve të tyre Ervin Sulaj dhe Serdi Memimi të cilët akuzohen se kanë marrë ryshfet nga familjarët e njërit prej të plagosurve në masakrën e Velipojës për operacionin e kryer.

Mjekët shprehen se arrestimi i tyre është i padrejtë, duke e cilësuar shkelje të integritetit për bluzat e bardha masën e sigurisë “Arrest me burg”, deri në përfundimin e plotë të hetimit.

“Kërkojmë zgjidhjen e problemit në sistem. Fajtor nuk është individi por sistemi. Kryeministri e ka thënë vetë nëse marrim një gjerman ai korruptohet. U arrestuan njerëzit po japin bakshishe, po po japin përditë. Sistemet janë të mirëaporovuara të mirëkuptuara. Në mjekësi nuk është vetëm pagesa, por është edhe shërbimi, personeli dhe pajisjet. Kjo zgjidhet me autonomi spitalore. Atë e përcakton tregu. Nuk mbështes korrupsionin, por mjekëve nuk mund t’u vëmë pranga”, tha një mjek.

“Duhet të trajtohen në mënyrë njerëzore se kanë dalë nga salla e operacionit dhe janë marrë sapo kanë hequr veshjen, nëse kanë shkelur ligjin në rregull, por ne kemi nevojë për mbështetje”, tha një tjetër mjek.

 

Doctors of the Trauma Hospital have come out today in protest for the arrest of their two colleagues Ervin Sulaj and Serdi Memimi who are accused of taking bribes from the relatives of one of the injured in the Velipoja massacre for the operation performed.

Doctors say that their arrest is unfair, calling the security measure “Prison arrest” a violation of the integrity of white shirts, until the full completion of the investigation.

“We are looking for a solution to the problem in the system. The culprit is not the individual but the system. The Prime Minister himself said that if we take a German, he will be corrupted. People were arrested, they are giving tips, they are giving every day. The systems are well upgraded and well understood. In medicine it is not only payment, but also service, personnel and equipment. This is resolved with hospital autonomy. It is determined by the market. “I do not support corruption, but we cannot handcuff doctors,” said one doctor.

“They should be treated humanely because they came out of the operating room and were taken as soon as they took off their clothes, if they broke the law properly, but we need support,” said another doctor.