Një deklaratë e ministrit të Brendshëm turk Suleyman Soylu gjatë një aktiviteti në Ankara ka trazuar gjakrat midis Turqisë dhe Greqisë për çështjen e detit. “Zoti është me Erdogan dhe qeverinë e tij.

Turqia do të sundojë botën duke shkruar historinë. Ne jemi Turqia. Ne jemi një vend i madh. Ne jemi një komb fisnik. Idetë dhe filozofitë u promovuan nga paraardhësit tanë dhe janë të vlefshme dhe të domosdoshme në botën e sotme”,- ka deklaruar Soylu.

Personi më i besuar i Erdogan bëri të qartë se misioni i Ankarasë është që “t’u japë një dorë vendeve që duan të heqin qafe “shtypjen e kapitalizmit të egër”.

Ndër të tjera ai tha: “Ne gjithashtu kemi një përgjegjësi gjeografike. Ne jemi zemra e gjithë gjeografisë botërore”.

A statement by Turkish Interior Minister Suleyman Soylu during an event in Ankara has stirred bloodshed between Turkey and Greece over the issue of the sea. “God is with Erdogan and his government.

Turkey will rule the world by writing history. We are Turkey. We are a great country. We are a noble nation. “Ideas and philosophies were promoted by our ancestors and are valuable and necessary in today’s world,” Soylu said.

Erdogan’s most trusted figure made it clear that Ankara’s mission is to lend a hand to countries that want to get rid of “the oppression of savage capitalism.”

Among other things, he said: “We also have a geographical responsibility. “We are the heart of the whole world geography.”