Një shqiptar u ndalua sapo zbriti në portin e Barit në Itali. Kjo për shkak se atij iu zbulua diçka e veçantë në bagazhe. Ai po transportonte drejt Italisë dy breshka të rralla.

Sipas agjencisë ANSA, gjatë kontrollit u zbulua se shqiptari kishte me vete dy breshka, që janë klasifikuar si specie në zhdukje. Bëhet fjalë për speciet Testudo Hermanni.

Breshkat nuk kishin certifikatat e nevojshme dhe as mikroçipin e identifikimit.

Shqiptari është paditur për tentativë për importimin e specieve të rrezikuara. Breshkat ndërkohë janë vendosur në një qendër të kujdesit për jetën e egër.

An Albanian was detained as soon as he landed in the port of Bari in Italy. This is because something special was discovered in his luggage. He was transporting to Italy two rare turtles.

According to the ANSA agency, during the control it was discovered that the Albanian had with him two turtles, which are classified as endangered species. It is about the species Testudo Hermanni.

The turtles did not have the necessary certificates or the identification microchip.

The Albanian has been sued for attempting to import endangered species. The turtles meanwhile are housed in a wildlife care center.