Kot nuk po thonë, jemi në luftë, në gjendje të jashtëzakonshme, në shtetrrethim. Por këtë radhë armiku është kaq i vogël dhe mund të na vrasë befasisht…

Nisur nga kjo situatë qeveria ka shtërnguar masat duke vendosur ndalimin e qarkullimit në të gjithë Shqipërinë. Në rrugë sheh vetëm patrulla të policisë të shoqëruar në forcat e ushtrisë.

Por megjithatë ka edhe individë që e thyejnë rregullin me mendimin se do ia hedhin paq.
Por mjaft prej tyre janë ndëshkuar rëndë.

Kështu sot në aksin Gramsh-Cërrik janë kapur dy shtetas që qarkullonin me biçikleta. Ndaj dyre është vendosur gjobë e rëndë, plus që rrezikojnë të ndiqen penalisht.

Gjithashtu për një pronar lokali në Gramsh dhe një në Cërrik nisën procedurat e ndjekjes penale pasi po shisnin ushqime pa kuponin përkatës.
Dhe në kohë lufte ligjet janë të rrepta. Ndaj qëndroni në shtëpi mos rrezikoni.

Needless to say, we are at war, in a state of emergency, in curfew. But this time the enemy is so small and can kill us suddenly …
Given this situation, the government has tightened measures by imposing a ban on traffic throughout Albania. On the street he sees only police patrols escorted to the army.

But there are still individuals who break the rule with the thought that they will give it peace.
But many of them have been severely punished.

So today on the Gramsh-Cerrick axis two nationals were caught riding bicycles. A heavy fine has been imposed on the door, plus those at risk of being prosecuted.

Also for a local owner in Gramsh and one in Cerrik started criminal prosecution proceedings as they were selling food without the appropriate voucher.

And in times of war the laws are strict. So stay at home do not risk.