Shkon në 23 numri i të prekurve me koronavirus në Shqipëri.

“Ministria e Shëndetësisë: 8 raste të reja me COVID-19, në total 23 raste pozitive

Nga rastet e reja, 2 janë në Durrës, 2 në Elbasan, 1 në Rrogozhinë dhe 3 në Tiranë

Tiranë, 12 Mars- “Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 145 raste për COVID-19 dhe në total janë gjithsesj 298 raste të testuara. Deri në këto momente 23 raste kanë rezultuar pozitiv për COVID-19”. Njoftimi u bë publik gjatë komunimit të përditshëm nga zv/Ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli.
5 prej ndodhen në spitalin Infektiv në Tiranë (3 rastet nga i identifikuari i parë me COVID-19, një rast tjetër, 31 vjeçari me banim në Tiranë, me histori udhëtimi me Italinë dhe një grua 45-vjeçare nga Rrogozhina, me histori udhëtimi me Italinë). Gjendja e tyre deri në këto momente është e stabilizuar. Ndërsa 18 raste të tjera (në total) që kanë rezultuar pozitiv janë të vetëizoluar në shtëpi pa probleme të veçanta.
Shpërndarja e rasteve të konfirmuara me COVID-19 është si vijon:

Tiranë – 16 raste
Durrës – 3 raste (njera prej të cilave ka ndërruar jetë)
Lushnje – 1 rast
Elbasan – 2 raste
Rrogozhinë – 1 rast
Të gjitha rastet kanë pasur histori udhëtimi me Italinë.

Sikundër e përmendëm 5 prej këtyre personave nga Tirana dhe Rrogozhina ndodhen të shtruar në spitalin Infektiv. Pjesa tjetër ndodhen të vetëizoluar në shtëpi. 2 rastet e reja të Durrësit janë pacientë që kanë patur kontakt me spitalin (të ndjerën), por nuk kanë shenja të sëmundjes dhe janë të vetëizoluar në shtëpi.
Lidhur me mjekët dhe infermiërët e Durrësit 50 testet nga kampioni i parë i kryer në Durrës rezultuan negativë. Do të vijojmë me gjurmimin e rasteve.
Numri i personave në vetëizolim është 18. Numri i personave në vetëkarantimim është 134”, njofton ministria e Shëndetësisë.

The number of people infected with coronavirus in Albania is 23.

“Ministry of Health: 8 new cases with COVID-19, in total 23 positive cases

Of the new cases, 2 are in Durres, 2 in Elbasan, 1 in Rrogozhina and 3 in Tirana.

Tirana, March 12 – “Over the last 24 hours, 145 cases have been tested for COVID-19 and in total there are 298 cases tested. So far 23 cases have been positive for COVID-19 ”. The announcement was made public during the daily communiqué by Deputy Minister of Health Mira Rakacolli.
5 of them are in the Infectious Disease Hospital in Tirana (3 cases from the first identified with COVID-19, another case, 31 year old resident in Tirana, with travel history with Italy and a 45 year old woman from Rrogozhina, with travel history with Italy). Their situation is stabilized up to this moment. While 18 other cases (in total) that resulted positive are self-isolating at home without any particular problems.
The distribution of confirmed cases with COVID-19 is as follows:

Tirana – 16 cases
Durres – 3 cases (one of which died)
Lushnje – 1 case
Elbasan – 2 cases
Mat – 1 case
All cases have had travel stories with Italy.

As mentioned, 5 of these persons from Tirana and Rrogozhina are hospitalized in the Infectious Diseases. The rest are self-contained in the home. The 2 new cases of Durres are patients who have had contact with the hospital (deceased) but have no signs of illness and are self-isolating at home.
Regarding doctors and nurses in Durres 50 tests from the first sample conducted in Durres were negative. We will continue to track cases.
The number of people in self-isolation is 18. The number of people in self-isolation is 134, “the Ministry of Health reports.