Kanë dalë negative testet për dy pacientë përkatësisht nga fshati Kuqan dhe një tjetër nga qyteti Elbasanit.

Lajmi konfirmohet nga Drejtoria e Shëndetit Publik në Elbasan. Sipas kësaj drejtorie, testi i kryer në një banor nga Kuqani dhe testi i pacientit të shtruar nga Elbasani kanë dalë negative.

Me përjashtim të dy rasteve që u identifikuan që në fillim, të gjitha rastet e tjera në Elbasan dhe qytetet e këtij qarku kanë dalë negative.

Kjo nuk do të thotë qetë ulet vigjëlenca e të mos respektohen masat. Përkundrazi, duke qenë në udhë të mbarë, kuroja edhe për disa ditë që të shporrim armikun mikroskopik që ka gjunjëzuar botën.

There were negative tests for two patients respectively from Kuqan village and another from Elbasan.

The news is confirmed by the Directorate of Public Health in Elbasan. According to this directorate, the test conducted on a resident of Kuqani and the patient’s hospitalization from Elbasan have turned out to be negative.

With the exception of the two cases identified from the outset, all other cases in Elbasan and the cities of this district have turned negative.

This does not mean that the vigilance is quietly reduced and the measures not respected. On the contrary, being well on track, it took me a few days for the microscopic enemy to kneel down in the world.