Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesave ka arrestuar dy punonjës policie në Tropojë për “Shpërdorim detyre” dhe “Falsifikim të dokumenteve”. Të arrestuarit janë nënkomisari F. Gj., specialist i Menaxhimit të Trafikut Urban dhe Interurban, pranë Komisariatit të Policisë Tropojë dhe inspektor B.Rr., po specialist i Seksionit të Menaxhimit të Trafikut Urban dhe Interurban në Tropojë.

SHÇBA njofton se nga hetimet e zhvilluara ka rezultuar se në 27 janar në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit për Çështjet e Brendshme është paraqitur përfaqësuesi i një kompanie sigurimesh, i cili ka bërë kallëzim penal se në datë 16 janar 2021 është njoftuar nga një person se ka ndodhur aksident në rrugën Tropojë – Lekbibaj, ku janë përplasur dy mjete.

Shoferit, thotë më tej SHÇBA-ja, i është thënë nga punonjësit e policisë, se fajtor është mjeti i siguruar tek kjo kompani sigurimi. Por vijon më tej njoftimi, “pas materialit kallëzues u krye hetim administrativ për rrethanat e aksidentit dhe përcaktimin objektiv të fajtorit si dhe veprimet e punonjësve të policisë në raport me ngjarjen. Dyshohet se dy punonjësit e Policisë Rrugore kanë shpërdoruar detyrën e falsifikuan dokumentet” thotë SHÇBA.

Me kërkesë të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka caktuar masën e sigurimit personal “Arrest në burg” për dy punonjësit e policisë të cilët janë arrestuar.

The Internal Affairs and Complaints Service has arrested two police officers in Tropoja for “Abuse of Duty” and “Forgery of Documents”. The arrested are Deputy Commissioner F. Gj., Specialist in Urban and Interurban Traffic Management, at the Tropoja Police Commissariat and Inspector B.Rr., also a specialist in the Urban and Interurban Traffic Management Section in Tropoja.

The CIA announces that the investigations have shown that on January 27 in the Regional Directorate of the Service for Internal Affairs was presented the representative of an insurance company, who filed a criminal report that on January 16, 2021 was notified by a person that it happened accident on the road Tropoja – Lekbibaj, where two vehicles collided.

The driver, says the CIA further, was told by police officers that the vehicle secured by this insurance company is to blame. But the announcement continues, “after the report material, an administrative investigation was conducted for the circumstances of the accident and the objective determination of the culprit as well as the actions of the police officers in relation to the event. It is suspected that the two employees of the Traffic Police have abused their duty and falsified the documents “, says the CIA.

At the request of the Tropoja Judicial District Prosecutor’s Office, the Tropoja Judicial District Court has imposed the personal security measure “Prison arrest” for two police officers who have been arrested.