E pazakontë në fshatin Dufshan  të Gramshit. Një shtetas ka gjetur dy derra të egër të vegjël në pyll dhe i ka marrë në shtëpi. Ai është kujdesur dhe i ka rritur ata.

Tashmë dy kafshët janë kaq të lidhur me pronarin e tyre sa nuk e lënë asnjë çast të vetëm.

Askujt tjetër nuk i afrohen këto kafshë të egra veç pronarit të tyre që duket sikur e adhurojnë. Ata e njohin të zotin e tyre, jo vetëm fizikisht, por edhe me anë të erës.

Ky rast vërteton edhe njëherë se, kur sillesh me dashuri, sado i egër të jesh, sërish zbutesh!

Fundja a nuk ka ndodhur kështu me të gjitha kafshët dhe shpendët që ne sot mbarështrojmë në shtëpi!?

Për më shumë shihni këtë video të siguruar nga Gramshi tek ju:

Unusual in the village of Dufshan, Gramsh. A national has found two small wild boars in the woods and taken them home. He has cared for and raised them.

Now the two animals are so attached to their owner that they leave no single moment.
No one else comes close to these wild animals except their owner who seems to adore him. They know their god, not only physically, but also by wind.

This case proves once again that when you act in love, no matter how cruel you are, you relax again!
Hasn’t that happened to all the animals and birds that we breed at home today?