Ola dhe Murati kanë zhvilluar takimin e tyre të parë për të cilin kanë deklaruar se ishte jashtë pritshmërive.

Të dy u panë shumë të afërt duke konsumuar drekë me njëri-tjetrit. Ndonëse tentuan të ruanin distancë, u vu re afrimiteti mes tyre në një drekë romantike me qirinj. Gjatë bisedës, Murati iu afrua Olës duke i hequr xhaketën dhe më pas i dha një puthje në qafë.

Ola: Nuk kam parë ndonjë kimi të madhe mes teje dhe Sindit. Nuk ka pasur afrimitet mes jush?

Murati: Mendon se mund të kesh ndonjë pëlqim tjetër?

Ola: Jam e sigurt.

Murati:Mos më thuaj pastaj mund të dalësh me të tjerë.

Ola: Si u ndjeve kur deklarova për pëlqimin për ty?

Murati: U habita dhe u kënaqa pak se pashë një gocë të bukur.

Ola: Më kujtohet kur erdhe dhe the kam ardhur vetëm për ty.

Murati: Po. Jam shumë xheloz.

Ola: Do ta shohësh veshjen time?

Murati: Po. Me gjithë qejf.

Ola and Murati held their first meeting, which they stated was beyond expectations.

The two were seen very close consuming lunch with each other. Although they tried to maintain distance, the closeness between them was noticed at a romantic candlelit lunch. During the conversation, Murat approached Ola taking off his jacket and then gave her a kiss on the neck.

Ola: I have not seen any great chemistry between you and Cindy. There was no rapprochement between you?

Murati: Do you think you can have any other consent?

Ola: I’m sure.

Murati: Do not tell me then you can go out with others.

Ola: How did you feel when I declared my consent for you?

Murati: I was a little surprised and pleased to see a beautiful oyster.

Ola: I remember when you came and said I came just for you.

Murati: Yes. I’m very jealous.

Ola: Will you see my dress?

Murati: Yes. With all the fun.