Breshër në formën e koronavirusit ka rënë në Meksikë dhe kjo gjë ka shkaktuar reagime nga njerëzit se fenomeni natyror mund të jetë një shenjë nga Zoti.

Kalimtarët në komunën e Montemorelos, në veri të Meksikës, janë tmerruar kur panë se breshëri ishte në formën e koronavirusit dhe menjëherë e fotografinë duke e shpërndarë pafund në rrjetet sociale.

Njëri prej tyre kishte shkruar se Zoti nëpërmjet motit po i lajmëronte për të qëndruar në shtëpi, ndërsa të tjerë e interpretuar se ishin mesazhe nga krijuesi i madh për t’i kujtuar se po i mbron.

Jose Miguel Vinas, meteorolog dhe konsulent i Organizatës Botërore të Meteorologjisë (WMO),tha që breshri ishte mjaft normal.

Ai deklaroi:

Gjatë stuhive shumë të forta kur breshëri është shumë i madh dhe përplase me njëri tjerin ato mund të marrin forma të ndryshme.

Një tjetër përdorues i rrjeteve sociale ka shkruar se zoti e dërgoi breshrin “koronavirus” për t’i kujtuar njerëzve që duhet të qëndrojnë ende në shtëpi.

Sipas shifrave të fundit nga Universiteti Johns Hopkins, Meksika ka regjistruar 51.633 raste të vdekjeve të COVID-19 dhe 5.332 të infektuar.

Hail in the form of coronavirus has fallen in Mexico and this has provoked reactions from people that the natural phenomenon could be a sign from God.

Passersby in the municipality of Montemorelo, in northern Mexico, were horrified to see the hailstorm in the shape of a coronavirus and immediately photographed it, spreading it endlessly on social media.

One of them wrote that God was announcing through the weather to stay at home, while others interpreted that they were messages from the great creator to remind them that he was protecting them.

Jose Miguel Vinas, a meteorologist and consultant to the World Meteorological Organization (WMO), said the hail was quite normal.

He stated:

During very strong storms when the hail is very large and collides with each other they can take different forms.

Another social media user wrote that God sent the “coronavirus” hail to remind people to stay home.

According to the latest figures from Johns Hopkins University, Mexico has recorded 51,633 cases of COVID-19 deaths and 5,332 infected.