Situatë e pazakontë për shkak të rasteve me Covid-19 në Urgjencën e Qendrës Spitalore të Elbasanit.

Gjatë ditës së sotme dhjetëra qytetarë janë transportuar në drejtim të kësaj urgjence me shenja të rënduara të Covid-19.

Urgjenca është e mbushur plot me pacientë ndërkohë mjaft të tjerë janë të detyruar që të marrin shërbimin edhe jashtë saj.

Një qytetar ka dërguar në redaksinë tonë një video e cila vërteton se tashmë në këtë pavion nuk ka më shtretër.

Drejtoria e Spitaleve ka marrë masa për të përballuar situatën, por rastet e paraqitura janë tej kapaciteteve që ofron ky spital.

Pacientët në gjendje të rënduar janë nisur drejt Tiranës. Por sipas informacioneve, edhe atje spitalet Covid janë të mbushura plot.

Ndodhur përballë kësaj situate, dhejtëra, në mos qindra familje e persona të prekur kanë preferuar që të trajtohen në kushte shtëpie.

Situata është më e ndërlikuar në Elbasan edhe për faktin se në këtë qytet është shfaqur edhe virusi mutand Britanik.

Situatë e pazakontë për shkak të rasteve me Covid-19 në Urgjencën e Qendrës Spitalore të Elbasanit.

Gjatë ditës së sotme dhjetëra qytetarë janë transportuar në drejtim të kësaj urgjence me shenja të rënduara të Covid-19.

Urgjenca është e mbushur plot me pacientë ndërkohë mjaft të tjerë janë të detyruar që të marrin shërbimin edhe jashtë saj.

Një qytetar ka dërguar në redaksinë tonë një video e cila vërteton se tashmë në këtë pavion nuk ka më shtretër.

Drejtoria e Spitaleve ka marrë masa për të përballuar situatën, por rastet e paraqitura janë tej kapaciteteve që ofron ky spital.

Pacientët në gjendje të rënduar janë nisur drejt Tiranës. Por sipas informacioneve, edhe atje spitalet Covid janë të mbushura plot.

Ndodhur përballë kësaj situate, dhejtëra, në mos qindra familje e persona të prekur kanë preferuar që të trajtohen në kushte shtëpie.

Situata është më e ndërlikuar në Elbasan edhe për faktin se në këtë qytet është shfaqur edhe virusi mutand Britanik.

Unusual situation due to cases with Covid-19 in the Emergency Department of the Elbasan Hospital Center.

Dozens of citizens were transported to this emergency today with aggravated signs of Covid-19.

The emergency room is full of patients while many others are forced to receive the service outside it.

A citizen has sent to our editorial office a video which confirms that there are no more beds in this pavilion.

The Directorate of Hospitals has taken measures to cope with the situation, but the cases presented are beyond the capacity offered by this hospital.

Patients in serious condition have left for Tirana. But according to information, even there Covid hospitals are full.

Faced with this situation, tens, if not hundreds of affected families and persons have preferred to be treated at home.

The situation is more complicated in Elbasan due to the fact that the British mutant virus has also appeared in this city.