Stuhitë e dëborës kanë përfshirë pothuaj krejt territorin e qarkut të Elbasanit. Si rrallë herë reshje intensive dëbore po bien në qytetin e Elbasanit dhe në disa qytete të tjera të prefekturës.

Në disa zona të thella malore në Elbasan, Librazhd, Gramsh dhe Prrenjas, trashësia e dëborës ka mbërritur deri në 30 cm.

Tashmë fshatra të thellë malorë si Lenie, Poroçan, Skëndërbegas në Gramsh, Polis, Stëblevë, Lunik, Fushë-Studen në Librazhd, Labinot Mal, Zavalinë dhe Funar në Elbasan, Rrajcë, Sopot në Prrenjas, ndodhen nën pushtetin e dëborës.

Vëmendja është përqëndruar në aksin kombëtar Elbasan-Librazhd-Qafëthanë. Në këtë aks rrugor punohet vazhdimisht me borëpastruese dhe hidhen skorje. Temperaturat e ulta e kanë përkeqësuar situatën. Në Qafëthanë lëvizet vetëm me zinxhirë.

Mjetet janë përqëndruar në lartësitë e Qafëthanës, në aksin Librazhd-Peshkopi, Librazhd-Qarrishtë ku edhe situata është më problematike.
Shtabi i emergjencës në prefekturë po mban lidhje me njësitë vendore të cilat me mjetet dhe mundësitë që kanë po përpiqen të mbajnë të zhbllokuar situatën.

Ndërkohë mësohet se stuhia e dëborës ka shkaktuar shembje të disa shtyllave dhe këputje të përcjellësave në duke lënë në errësirë disa fshatra.

Grupiet e punës ndodhen në terren, por moti nuk lejon që të punohet me kapacitet të plotë për të normalizuar situatën. Reshjet ende vazhdojnë me intensitet dhe situata pritet të përkeqësohet më tej.

Snow storms have covered almost the entire territory of the district of Elbasan. Intense snowfalls are rarely falling in the city of Elbasan and in some other cities of the prefecture.

In some deep mountainous areas in Elbasan, Librazhd, Gramsh and Prrenjas, the thickness of the snow has reached up to 30 cm.

Already deep mountain villages such as Lenie, Poroçan, Skëndërbegas in Gramsh, Polis, Stëblevë, Lunik, Fushë-Studen in Librazhd, Labinot Mal, Zavalinë and Funar in Elbasan, Rrajcë, Sopot in Prrenjas, are under the power of snow.

Attention is focused on the national axis Elbasan-Librazhd-Qafëthanë. In this road axis, snowplows are constantly worked and slag is thrown. Low temperatures have worsened the situation. In Qafëthanë it moves only with chains.

The vehicles are concentrated in the heights of Qafëthana, in the axis Librazhd-Peshkopi, Librazhd-Qarrishtë where the situation is more problematic.
The emergency headquarters in the prefecture is keeping in touch with the local units which with the means and opportunities they have are trying to keep the situation unlocked.

Meanwhile it is learned that the snowstorm has caused the collapse of some pillars and the rupture of conductors in leaving some villages in the dark.

Working groups are on the ground, but the weather does not allow to work at full capacity to normalize the situation. The rains are still intense and the situation is expected to worsen further.