Një grua në zi, e cila mendonte se kishte varrosur burrin është shokuar kur e ka parë atë gjallë pas katër ditësh.

Victoria Sarmiento kishte kaluar ditë të tëra në kërkim të bashkëshortit të saj, Julio, pasi 65-vjeçari nuk ishte kthyer në shtëpi. Më 30 Dhjetor, stafi spitalor në El Carmen të Hondurasit i thanë se burri i kishte vdekur për shkak të koronavirusit.

RaPortohet se ajo kishte parë trupin e tij në morg dhe më pas e mori për ta varrosur. Pasi kreu ceremoninë mortore sipas traditave, Sarmiento ishte në zi, kur katër ditë më vonë, bashkëshorti i saj shkon në shtëpi pasi ishte plagosur në një fushë në një bashki tjetër.

Mësohet se Julio kishte shkuar për të ecur, por ishte lënduar dhe nuk kishte mundur më të ngrihej. Ai ishte bllokuar aty për disa ditë ku kishte ngelur pa ujë dhe ushqim.

“Nuk ishte burri im ai që vdiq, sepse e kam këtu tani. E njoha. Dua që të më japin paratë që shpenzova për ato që harxhova për ceremoninë mortore pasi ai që varrosa ishte trupi i dikujt që nuk e njoh”, tha Carmen.

Trupi i pajetë i viktimës ka mbetur ende i paidentifikuar. Autoritetet kanë konfirmuar se ai vdiq disa orë pasi u dërgua në spital në gjendje të rëndë prej koronavirusit.

A woman in mourning, who thought she had buried her husband was shocked to see him alive four days later.

Victoria Sarmiento had spent days searching for her husband, Julio, after the 65-year-old had not returned home. On December 30, hospital staff in El Carmen, Honduras, were told her husband had died from the coronavirus.

It is reported that she had seen his body in the morgue and then took it to bury it. After performing the funeral ceremony according to tradition, Sarmiento was in mourning when four days later, her husband goes home after being injured in a field in another municipality.

It is learned that Julio had gone for a walk, but was injured and could not get up. He was trapped there for several days where he was left without water and food.

“It was not my husband who died, because I have him here now. I knew him. “I want them to give me the money I spent on what I spent on the funeral ceremony because the one I buried was the body of someone I do not know,” said Carmen.

The dead body of the victim still remains unidentified. Authorities have confirmed that he died a few hours after being taken to hospital in serious condition by the coronavirus.