Shtetet e Bashkuara mund të transferojnë Regjimentin e Dytë të blinduar të Ushtrisë nga Gjermania në një vend tjetër evropian më afër Rusisë.

Këto janë fjalët e kreut të Pentagonit, Mark Esper, i cili tha se negociatat u zhvilluan me Poloninë, Rumaninë dhe Bullgarinë, si dhe me vendet balltike.

Ndërkohë lajmi ka marrë edhe vëmendjen e mediave serbe.

“Pas nënshkrimit të marrëveshjes me Poloninë për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, takimet e mia të fundit me ministrat nga Rumania dhe Bullgaria, si dhe letrat e marra nga shtetet balltike, mundësia e transferimit të Regjimentit të Dytë të blinduar në një nga ato vende u ngritën mbi një bazë të përhershme, “deklaroi Esper, duke folur në Këshillin Atlantik në Uashington.

Sipas tij, këto masa janë të nevojshme për Aleancën në mënyrë që të “frenojë Rusinë”.

Sekretari i Mbrojtjes i SHBA njoftoi gjithashtu planet e SHBA për të rritur numrin e raketave me rreze të mesme dhe me rreze të shkurtër në Evropë dhe Azi. Sipas tij, kjo lidhet me rritjen e numrit të raketave të tilla në Rusi dhe Kinë, si pasojë e shkeljes së Traktatit për Eliminimin e Raketave me Distancë të Mesme dhe me rreze të shkurtër.

Administrata e presidentit amerikan planifikon të tërheqë rreth 9.500 ushtarë nga bazat në Gjermani, duke përfshirë një skuadrilje të luftëtarëve F-16, e cila u kritikua edhe nga bashkëluftëtarët e Trump, duke e konsideruar atë një “dhuratë për Rusinë” dhe një kërcënim për Sigurinë kombëtare amerikane.

Për momentin, amerikanët kanë më shumë ushtarë në Gjermani se në çdo vend tjetër në botë përveç Japonisë, rreth 35.000. Baza gjermane Rammstein është gjithashtu një pikë logjistike për trupat amerikane në bazat e tjera, përfshirë Camp Bondsteel, baza kryesore e Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara nën komandën e KFOR në Kosovë.

The United States may transfer the Second Army Armored Regiment from Germany to another European country closer to Russia.

These are the words of the head of the Pentagon, Mark Esper, who said that negotiations took place with Poland, Romania and Bulgaria, as well as with the Baltic states.

Meanwhile, the news has received the attention of the Serbian media.

“After the signing of the agreement with Poland on defense cooperation, my recent meetings with the ministers from Romania and Bulgaria, as well as the letters received from the Baltic states, the possibility of transferring the Second Armored Regiment to one of those countries was set up on a permanent basis, “said Esper, speaking at the Atlantic Council in Washington.

According to him, these measures are necessary for the Alliance in order to “restrain Russia”.

The U.S. Secretary of Defense also announced U.S. plans to increase the number of medium- and short-range missiles in Europe and Asia. According to him, this is related to the increase in the number of such missiles in Russia and China, as a result of violation of the Treaty on the Elimination of Medium-Range and Short-Range Missiles.

The US presidential administration plans to withdraw some 9,500 troops from bases in Germany, including a squadron of F-16 fighters, which has also been criticized by Trump’s comrades as a “gift to Russia” and a security threat. American national.

At present, Americans have more soldiers in Germany than in any other country in the world except Japan, about 35,000. The German Rammstein base is also a logistics point for US troops at other bases, including Camp Bondsteel, the main US Army base under KFOR command in Kosovo.