Shkencëtarët kinezë janë përgatitur për një Luftë të Tretë Botërore me armë biologjike dhe gjenetike, përfshirë koronavirusin për gjashtë vitet e fundit, sipas një dokumenti të marrë nga hetuesit amerikanë.

Dokumenti bombë, i aksesuar nga Departamenti i Shtetit i SHBA, këmbëngul se ata do të jenë ‘arma thelbësore për fitoren’ në një konflikt të tillë, madje duke përshkruar kushtet e përsosura për të lëshuar një armë bio dhe duke dokumentuar ndikimin që do të kishte në “sistemin mjekësor të armikut”.

Kjo dëshmi e fundit se Pekini konsideroi potencialin ushtarak të COVID që në fillim të vitit 2015 ka ngritur gjithashtu frikë të re se virusi mund të ketë dalë nga një laborator kinez.

Dosja nga shkencëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Popullit dhe zyrtarë shëndetësorë, detajet e së cilës u raportuan në The Australian, ekzaminoi manipulimin e sëmundjeve për të bërë armë që nuk ishte parë kurrë më parë.

Shifrat e lartë të qeverisë thonë se kjo ‘ngre shqetësime të mëdha’ për synimet e atyre që janë pranë Presidentit kinez Xi Jinping mes frikës në rritje për mungesën e mbikqyrjes së vendit mbi aktivitetin në laboratorë.

Chinese scientists have been preparing for a Third World War with biological and genetic weapons, including the coronavirus for the past six years, according to a document obtained by US investigators.

The bomb document, accessed by the US State Department, insists they will be the ‘essential weapon for victory’ in such a conflict, even outlining the perfect conditions for launching a bio-weapon and documenting the impact it would have in the “enemy medical system”.

This latest evidence that Beijing considered the military potential of COVID since early 2015 has also raised new fears that the virus may have come from a Chinese laboratory.

The dossier by People’s Liberation Army scientists and health officials, the details of which were reported in The Australian, examined the manipulation of diseases to make weapons that had never been seen before.

Senior government figures say this ‘raises major concerns’ about the intentions of those close to Chinese President Xi Jinping amid growing fears about the country’s lack of oversight of laboratory activity.