Dega e Lëvizjes Vetëvendosje në Shqipëri do të marrë pjesë në zgjedhjet e 25 prillit. Lajmin e ka konfirmuar vetë Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Shqipëri, ku sot do të prezantojë dy kandidatë.

“Konferencë për media për prezantimin e dy kandidatëve nga zgjedhësit në dy zona zgjedhore të Shqipërisë. Ditën e enjte më 21 janar 2021, në ora 13:00, Lëvizja VETËVENDOSJE! Qendra në Shqipëri do të mbajë konferencë për media ku do të prezantohen dy kandidatët e parë nga zgjedhësit në dy zona zgjedhore të vendit për zgjedhjet e 25 prillit.

Kjo konferencë do të organizohet në zyrën e LVV Shqipëri, në adresën: Rruga “Hoxha Tahsim”, nr 105, kati 2, Tiranë (pranë Optika Roma – 200 metra mbi Pazarin e Ri)” mbyllet njoftimi i degës së Lëvizjes Vetëvendosje.

The branch of the Vetëvendosje Movement in Albania will participate in the April 25 elections. The news was confirmed by the Vetëvendosje Movement Center in Albania, where today it will present two candidates.

“Press conference for the presentation of two candidates by voters in two constituencies of Albania. On Thursday, January 21, 2021, at 13:00, Lëvizja VETËVENDOSJE! The center in Albania will hold a press conference where the first two candidates from the voters in two constituencies of the country for the April 25 elections will be presented.

This conference will be organized in the office of LVV Albania, at the address: Rruga “Hoxha Tahsim”, no. 105, floor 2, Tirana (near Optika Roma – 200 meters above the New Bazaar) “closes the announcement of the branch of Vetëvendosje Movement.