Mijëra mushkonja të modifikuara gjenetikisht dhe të “mbushura” me Viagra janë arratisur nga një laborator studimi në Wuhan të Kinës. Lajmin e bëri të ditur Instituti i Virologjisë së Wuhanit duke thënë se një pickim i tyre mund të rrisë në mënyrë të pakontrolluar epshin seksual te meshkujt. Ndërkohë, doktori që bëri studimin u shpreh se efekti i pickimit të këtyre mushkonjave mund të zgjasë deri në dy ditë.

Më konkretisht, Dr. Uenzi Ying Yin Jing tha se:

“Efektet e një pickimi të mushkonjave mund të zgjasin deri në 48 orë dhe simptomat përfshijnë një rritje të epshit, zgjimit seksual”
Një i moshuar 87-vjeçar i cili mendohet se është pickuar nga këto mushkoja tha se ka pasur një rritje të epshit si dhe një dëshirë të pa kontrollueshme për të parë porno.

Ky i fundit tha se:

“Unë kurrë nuk kam parë kaq shumë pornografi gjatë gjithë jetës sime”
Ndërsa një pacient tjetër që u shtrua në spital, pas pickimit të këtyre mushkonjave ka ecur lakuriq në korridorin e spitalit duke u masturbuar.

“I riu ndjeu një dëshirë seksuale të pakontrollueshme ndaj burrave, grave, kafshëve, madje edhe bimëve dhe tregoi simptoma të cilat mund t’i atribuohen kësaj mushkonje të veçantë”, shpjegoi një mjek.

Ky është infeksioni i dytë që ka dalë nga Wuhani, pasi në dhjetor të vitit të kaluar në atë vend u shfaq për herë të parë virusi SARS-COV 2, i cili tani është kthyer në epidemi globale.

Burimi: BNR| joq.al

Thousands of genetically modified and Viagra-filled mosquitoes have escaped from a study laboratory in Wuhan, China. The news was announced by the Wuhan Institute of Virology, saying that a bite of them can uncontrollably increase sexual desire in men. Meanwhile, the doctor who did the study said that the effect of the bite of these mosquitoes can last up to two days.

More specifically, Dr. Uenzi Ying Yin Jing said:

“The effects of a mosquito bite can last up to 48 hours and the symptoms include an increase in lust, sexual arousal.”
An 87-year-old man who is thought to have been bitten by these mosquitoes said there has been an increase in lust as well as an uncontrollable desire to watch porn.

The latter said that:

“I have never seen so much porn in my whole life”
While another patient who was hospitalized, after the bite of these mosquitoes has walked naked in the corridor of the hospital masturbating.

“The young man felt an uncontrollable sexual desire for men, women, animals, and even plants, and showed symptoms that could be attributed to this particular mosquito,” explained one doctor.

This is the second infection that has emerged from Wuhani, since in December last year the SARS-COV 2 virus first appeared in that country, which has now turned into a global epidemic.