Shkëlzen Buci në rrëfimin e tij të parë për mediat deklaroi se të motrës nuk i kishte prekur një fije floku. Ai kërkoi nga dëshmitari që të tregonte të gjithë ngjarjen siç ishte, se i ati nuk e kishte shtyrë për asgjë dhe se e vërteta do provohet se ai nuk i ka marrë asaj jetën.

Buci tha se e motra ishte çuar rrugëve në Itali dhe se i jepnin “mall”, madje në atë kohë ishte bërë pjesë dhe e një videoklipi. Nga burgu i Fierit ai tha se ajo i kishte thënë familjarëve se ishte fejuar dhe do shkonte në Itali, ndër të tjera rrëfen se e motra është gjallë.

“S’kemi lënë zyrë, derë pa trokitur. Nuk është e vërtetë që s’kemi trokitur. Lërë ça thotë policia. Kam dëshmitarë qendrën e Rehabilitimit në Linzë. Ajo pinte mall. Përfundoi atje. E mbanin sa në një hotel në tjetrin. E merrte njëri, e linte tjetri. E kishin bërë leckë. E mori policia, e qëndroi atje. Qëndroi ose 6 muaj, ose 8 muaj.

Këtë dua dhe unë të di, se kush e nxori nga ajo qendër. S’më dhanë asnjë informacion, më thoshin; është sekret. Çdo të hënë i çonim ushtrime e rroba. Kur shkuam atje na thanë; është larguar. E kemi parë në një videoklip të Murat Gjonikut duke kënduar. Shkuam në polici, në komisariatin nr.6. Erdhi ajo, ndenji 5-6 orë dhe iku. Unë nuk e kam takuar, në telefon kemi folur. Ajo më tha: “Jam fejuar do iki në Itali”- tha ai.

Shkëlzen Buci in his first story to the media stated that his sister had not touched a hair. He asked the witness to tell the whole story as it was, that his father had not pushed him for anything and that the truth would be proven that he did not take her life.

Buci said that his sister had been taken to the streets in Italy and that they were giving her “merchandise”, and even at that time she had become part of a video clip. From the prison of Fier he said that she had told her family that she was engaged and would go to Italy, among other things she confesses that her sister is alive.

“We did not leave the office without knocking on the door. It is not true that we did not knock. Leave what the police say. I witnessed the Rehabilitation Center in Linza. She drank mall. It ended there. They kept him in one hotel for another. One took it, the other left it. They had made it cloth. The police took him, he stayed there. Stayed either 6 months, or 8 months.

I want this and I know who took him out of that center. They did not give me any information, they told me; is a secret. Every Monday we brought her exercises and clothes. When we got there we were told; is gone. We saw him in a video clip of Murat Gjonik singing. We went to the police, to police station no.6. She came, stayed 5-6 hours and left. I did not meet him, we talked on the phone. She told me: “I am engaged and I will leave for Italy” – he said.