Këshilli i Lartë Gjyqësor ka zbardhur sot vendimin e pezullimit nga detyra të kryegjyqtares në detyrë të Elbasanit, Enkelejda Kapedani.

Në vendim theksohet se KLGJ i lë disa detyra Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Së pari, sipas KLGJ, ILD duhet të caktojë një ekspert IT dhe të përcaktojë se kush i publikoi videot e Kapedanit në rrjetin “Tik Tok”.

Gjithashtu, KLGJ i kërkon ILD që të verifikojë sa persona kanë pasur akses për t’i parë videot e gjyqtares, e cila shfaqej duke bërë sfilatë në ambientet e Gjykatës së Elbasanit, ose duke thyer rregullat e qarkullimit rrugor në timon.

Por, detyra më e çuditshme që KLGJ i cakton ILD është dokumentimi i tekstit të këngëve, që shoqërojnë në sfond imazhin e magjistrates, në videon e publikuara në rrjetin e saj të “Tik Tok”.

 

The High Judicial Council has announced today the decision to suspend the incumbent Chief Justice of Elbasan, Enkelejda Kapedani.

The decision states that the HJC leaves some tasks to the High Inspector of Justice. First, according to the HJC, the ILD must appoint an IT expert and determine who published the Captain’s videos on the Tik Tok network.

Also, the HJC asks ILD to verify how many people had access to watch the videos of the judge, who appeared making a parade in the premises of the Court of Elbasan, or breaking the rules of the road at the wheel.

But, the strangest task that the HJC assigns to ILD is to document the lyrics of the songs, which accompany the image of the magistrate in the background, in the video published on its network “Tik Tok”.