Emisioni “Për’Puthen” po thyen rekord shikueshmërie, ndërsa pas përjashtimit të Shqipe Hysenajt dhe largimit të Fjorela Petos, produksioni na njohu me dy konkurrente të reja. Vajzat që bënë bujë në hyrjet e fundit janë Ana Kauri, teksa pas saj u prezantua Sindi Loçi, 22-vjeçarja nga Tirana. Kjo e fundit ka shumë kohë që jeton në Bukuresht, pasi atje Sindi ka kryer studimet. Hyrja e saj ishte e veçantë, pasi zgjodhi të prezantohet duke i rënë violinës. Por veç kësaj, Sindi spikati edhe me deklaratën e saj. Ajo pranoi publikisht se nuk kishte pasur kurrë lidhje intime me meshkujt dhe se ishte e virgjër.

Sindi deklaroi se:

I kam ndrydhur ndjenjat deri tani, sepse doja të fokusohesha te studimet. Kam pasur flirte, por nuk kam lejuar që situata të shkojë deri te lidhja.
Djemtë e vlerësuan këtë deklaratë, ndërsa disa shfaqën dëshirën për të dalë në takim me Sindin. Pas reagimit të djemve Ana Lleshi, Ana Kauri dhe Tea Trifoni, ishin kundër asaj që meshkujt kanë më shumë përgjegjësi për një femër të virgjër dhe të ‘paprekur’.

Ana Lleshi tha:

Është shumë e shëmtuar pjesa që ju meshkuj të dashur, jo të gjithë, doni të keni eksperienca të ndryshme me femrat, por kur shikoni një femër të virgjër, thoni: ‘Është për t’u vlerësuar’. Turp!
Maris Lika:

Me mua e kishe këtë? Unë thashë që është përgjegjësi për ne si çuna, meqë e ka për herë të parë.
Ana Lleshi replikoi duke thënë:

Me ty dhe me çdo mashkull që ka këto ide! Pse për ne nuk qenka përgjegjësi që s’jemi të virgjëra dhe për atë po?”. “Po ne do të lidhemi me Sindin, jo ti”, ia ktheu ai. “Po për ty pse s’është përgjegjësi kur vjen puna te ne?
Por biseda vijoi më tej teksa në një moment ndërhyri Fatjoni, i cili e provokoi vajzën.

Fatjoni Kuqari:

Pse ti s’je e virgjër?
Ana iu përgjigjë:

Jo s’jam. Ça thua more! S’do më marrësh në shtëpi?
Por deklarata e Sindit shkaktoi reagime të ndryshme te djemtë, ku disa qeshën e disa e vlerësuan këtë që tha.

Djemtë:

Është për t’u vlerësuar.
Sindi u shpreh:

Unë e kam ruajtur virgjërinë sepse ashtu kam dashur. Por kjo nuk do të thotë se një femër e virgjër është patjetër e mirë.

The show “Për’Puthen” is breaking the viewing record, while after the exclusion of Shqipe Hysenaj and the departure of Fjorela Petos, the production introduced us to two new competitors. The girls who caused a stir in the last entrances are Ana Kauri, while after her was introduced Cindy Loçi, a 22-year-old from Tirana. The latter has been living in Bucharest for a long time, as Cindy studied there. Her introduction was special, as she chose to introduce herself by dropping the violin. But in addition, Cindy also stood out with her statement. She publicly admitted that she had never had intimate relations with men and that she was a virgin.

Cindy stated that:

I have suppressed my feelings so far because I wanted to focus on my studies. I flirted, but I did not let the situation get to the connection.
The boys appreciated this statement, while some expressed the desire to go out on a date with Cindy. After the reaction of boys Ana Lleshi, Ana Kauri and Tea Trifoni, were against what men have more responsibility for a virgin and ‘untouched’ woman.

Ana Lleshi said:

It’s very ugly part of you dear men, not all, wanting to have different experiences with women, but when you see a virgin woman, you say, ‘It’s to be appreciated’. Shame!
Maris Lika:

Did you have this with me? I said it is a responsibility for us as boys, since it is for the first time.
Ana Lleshi replied saying:

With you and with every man who has these ideas! Why is it not our responsibility that we are not virgins, and for that? “Yes, we will connect with Cindy, not you,” he replied. “But why is it not your responsibility when it comes to us?
But the conversation continued as at one point Fatjoni intervened, who provoked the girl.

Fatjoni Kuqari:

Why are you not a virgin?
Ana replied:

No, I’m not. What more! Will you not take me home?
But Cindy’s statement provoked mixed reactions from the boys, with some laughing and some appreciating what she said.

boys:

It’s to be appreciated.
Cindy said:

I have preserved my virginity because that is how I wanted it. But this does not mean that a virgin female is necessarily good.