Sipas sondazhit të Antonio Notos në RTV Ora, duket se Elbasani si qark do të dominohet nga socialistët. Konkretisht kjo forcë politike kap nga 45-49% të votave, pra mesatarisht 47%.

Ndërsa PD shkon nga 38-42% të votave, pra mesatarisht 40%. LSI varion nga 7-11% të votave, me një mesatare prej 9% dhe Nisma Thurje 0.5-2.5%, me një mesatare 1.5%.

Partitë e tjera në këtë qark sipas sondazhit lëkunden mes 1.5 dhe 3.5%, me një mesatare prej 2.5%.

According to Antonio Noto’s poll on RTV Ora, it seems that Elbasan as a region will be dominated by the Socialists. Specifically, this political force captures 45-49% of the votes, ie an average of 47%.

While PD goes from 38-42% of the votes, ie on average 40%. The SMI varies from 7-11% of the vote, with an average of 9% and the Knitting Initiative 0.5-2.5%, with an average of 1.5%.

The other parties in this district according to the survey fluctuate between 1.5 and 3.5%, with an average of 2.5%.