Një tjetër rast mashtrimi me vaksinat është zbuluar në Ugandë. Mbi 800 persona raportohet se kanë marrë vaksina false kundër covid, ndërsa në mashtrim rezulton se janë përfshirë mjekë dhe punonjës shëndetësorë.

Qytetarët u mashtruan në maj dhe qershor, ku në vend të vaksinës, moren injeksione me ujë.

Një zyrtar i lartë tha se ata që u mashtruan nuk duhet të shqetësoheshin pasi dozat nuk përmbanin asgjë të rrezikshme.

“Disa individë të paskrupullt me synime për të bërë para, mashtruan qytetarët” i tha AFP Dr Warren Naamara.

“Ne kemi arrestuar dy punonjës mjekësorë, ndërsa një mjek është në arrati.”

Sipas mediave, qytetarët e mashtruar paguan nga 20-100 euro për vaksinat me ujë.

Another case of vaccine fraud has been discovered in Uganda. Over 800 people are reported to have received false vaccines against covid, while the fraud turns out to involve doctors and health workers.

Citizens were deceived in May and June, where instead of the vaccine, they received water injections.

A senior official said those who were cheated should not worry as the doses did not contain anything dangerous.

“Some unscrupulous individuals with intent to make money deceived citizens,” Dr Warren Naamara told AFP.

“We have arrested two medical workers while one doctor is on the run.”

According to the media, deceived citizens pay from 20-100 euros for water vaccines.