Të shumta janë rastet dhe denoncimet për qendra të ndryshme masazhesh, të cilat shkojnë përtej asaj që janë të profilizuara të ofrojnë.
E kemi fjalën për fenomenin e përhapur së fundmi në vendin tonë, që ka të bëjë me ushtrimin e prostituciont apo shfrytëzimin e vajzave për seks me klientët.

Dy të rinj komunikojnë me një qendër masazhesh në Tiranë dhe e vetmja gjë që kërkojnë është të kryjnë seks me punonjëset kundrejt pagesës.

Nga ana tjetër qendra në fjalë u lë të kuptojnë se është dakord dhe se janë të mirëpritur. Madje shton se vajzat janë edhe me eksperiencë, pasi të rinjtë shprehen të gatshëm të paguajnë.

There are many cases and denunciations for different massage centers, which go beyond what they are profiled to offer.
We are talking about the phenomenon that has recently spread in our country, which has to do with the practice of prostitution or the exploitation of girls for sex with clients.

Two young people communicate with a massage center in Tirana and the only thing they want is to have sex with the employees for a fee.

On the other hand the center in question lets them know that it agrees and that they are welcome. He even adds that the girls are also experienced, as young people are willing to pay.